19. 6. 2023

Závod 1000 mil československých podpořil VŠ studenty

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu závodu 1000 mil československých za opětovnou podporu v rámci letošního ročníku této akce. Stejně jako loni, proběhla charitativní aukce, ze které se podařilo získat částku 154 000 Kč určenou k podpoře VŠ studentů z dětských domovů a náhradní rodinné péče. Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro vysokoškoláky každoročně podporuje mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči a hradí jim náklady spojené se studiem jako školné, ubytování, cestové, vzdělávací pomůcky, aj.

Děkujeme ze srdce všem dražitelům a rovněž Národnímu technickému muzeu, které je partnerem závodu.