Rozhodla jsem se pomoci dětem, protože ony samy nemají možnost něco změnit.

I decided to help the children because they can't make a difference themselves.

Tereza Maxová

Od roku 1997 dáváme šanci a pozornost těm, kteří nejsou vidět. Na které se často zapomíná. Opuštěným a ohroženým dětem.

Since 1997, we have been raising awareness around those often invisible and forgotten: we help abandoned and at-risk children.

Podívejte se s námi do polozapomenutého světa.

Take a look with us into
a half-forgotten world.

The basic mission of the Tereza Maxová Foundation for Children is to enable every child to grow up in a family.

The activities of the Tereza Maxová Foundation for Children are focused on the following three pillars of support:

  • prevention
  • surrogate parenting support
  • compensation for the shortcomings of institutional education

Stories of Help

For 27 years, the Tereza Maxová Foundation has been helping to give children’s stories happier endings.