Nadace
Terezy Maxové
dětem

Zakladatelé
Tereza Maxová
Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová
Čestný výbor
Kníže Albert II Monacký
Kanadský zpěvák a fotograf Bryan Adams
Režisér Miloš Forman †

Správní rada
Tereza Maxová
Předsedkyně správní rady
Daniel J. Rosický, B.A., LL.B.
Místopředseda správní rady
Mgr. Pavel Nepala
Člen správní rady
Dozorčí orgán
JUDr. Markéta Linhartová
Revizor
Tým zaměstnanců
Mgr. Terezie Sverdlinová
Ředitelka
Ing. Jiřina Nachtmannová
Manažerka pro provoz a granty
Petra Zapletalová
Pracovník marketingu a provozu
Mgr. Michaela Tapšíková, DiS.
Koordinátorka pro granty
Josef Trnka
Koordinátor pro granty