Nadace
Terezy Maxové
dětem

Sídlo a fakturační adresa

Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
IČ: 285 14 319

Kontaktní/doručovací adresa

Lazarská Business Centre
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2

Bankovní spojení

2323232323/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ2827000000002323232323
SWIFT: BACXCZPP

ID datové schránky

83svv9g

Tým Nadace Terezy Maxové dětem

Mgr. Terezie Sverdlinová
ředitelka

terezie.sverdlinova@terezamaxovadetem.cz

Ing. Jiřina Nachtmannová
manažerka pro provoz a granty

(+420) 725 663 013

jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz

Petra Zapletalová
koordinátorKA marketingu a provozu

(+420) 725 663 014

petra.zapletalova@terezamaxovadetem.cz

Josef Trnka
koordinátor pro granty

(+420) 734 180 526

josef.trnka@terezamaxovadetem.cz

Externí tým
JINDRA MACHAČOVÁ
KOORDINÁTORKA PRO PROJEKTY A GRANTY

(+420) 724 464 281

jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz

Mgr. Michaela Tapšíková, DiS.
koordinátorka pro granty

(+420) 734 395 815

michaela.tapsikova@terezamaxovadetem.cz

Spolupracujeme
Mgr. Šárka Halaštová

sarka.halastova@terezamaxovadetem.cz

Ing. et Mgr. Vlasta Novohradská

vlasta.novohradska@terezamaxovadetem.cz