Seznam obdarovaných

Obdarovaní za rok 2022 – finanční nadační příspěvky

Obdarovaný

Název projektu

Popis projektu

Částka

100 dětských skupin, z.s.

Sto skupin

Projekt řeší chybějící místa ve školkách, na které se běžně čeká 1-2 roky a současně integraci ukrajinských dětí v České republice. Projekt umožní rodičům dětí najít si práci a zapojit se do společnosti. V některých dětských skupinách budou vychovatelkami ženy z Ukrajiny, které mají zkušenosti s prací s dětmi.

200,000 Kč

ACORUS, z. ú.

Podpora pro traumatizované děti 2022 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem. Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

292,961 Kč

Adéla L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

13,500 Kč

ADRA, o.p.s.

Pomoc interventů v KACPU Ostrava

Příspěvek na poskytování psychosociální pomoci pro válečné uprchlíky. Mnozí z nich prožili ve svých domovech ostřelování, bombardování, přišly o své domovy a často i o své blízké. Jsou zranění na těle i na duši. Tyto prožitky u mnohých vyvolávají akutní stresové reakce a je jim potřeba poskytnout krizovou intervenci nebo první psychickou pomoc.

315,000 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2021/2022

17,500 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2022/2023

17,500 Kč

Agáta B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,100 Kč

Alena J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,400 Kč

Alena M.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,400 Kč

Alena M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2,600 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1,700 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1,700 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,329 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,249 Kč

All Stars School - mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

110,000 Kč

Alžběta O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,250 Kč

Alžběta O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,156 Kč

Alžběta O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,800 Kč

Amalthea z.s.

Přechodné komunitní centrum pro ukrajinské matky s dětmi

Projekt reaguje na příliv ukrajinských matek s dětmi, které prchají z rodné země zasažené válkou. V rámci organizace bude v provozu dočasné komunitní centrum pro tuto cílovou skupinu. Nabídne bezpečný prostor, vzájemné sdílení, odbornou terapeutickou pomoc, aktivity pro děti i výuku českého jazyka. Tým kmenových pracovníků Amalthey bude posílen o 2 pozice - psychologa a pedagoga - ukrajinské ženy s vysokoškolským vzděláním, které do ČR přišly v prvních dnech válečného konfliktu.

132,030 Kč

Amalthea z.s.

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám, jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat.

300,000 Kč

Amalthea z.s.

Spolupráce na vypracování metodiky na podporu vztahu dítěte v ústavní péči s jeho biologickou rodinou

Cílem projektu je spolupráce na vypracování komplexní metodiky pro podporu vztahu dítěte vyrůstajícího v ústavní péči s jeho biologickou rodinou. V návaznosti na akreditované školení podpory vztahu dítěte s biologickou rodinou bude tato metodika pro zaměstnance dětských domovů, dětských domovů se školou, případně výchovných ústavů, konkrétně vychovatele, sociální pracovníky i management zařízení, představovat praktického pomocníka při jejich každodenní práci.

25,000 Kč

Amalthea z.s.

Podpora ukrajinských žen s dětmi

Příspěvek na poskytování odborného poradenství a podpory při řešení aktuálních problémů v oblasti péče a vzdělávání dítěte pro ukrajinské ženy a děti, které v České republice nalezly azyl před válečným konfliktem na Ukrajině.

132,030 Kč

Andrea B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,500 Kč

Andrea B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,013 Kč

Andrea B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,085 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,400 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

9,000 Kč

Andrea G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,900 Kč

Andrea K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,200 Kč

Andrea K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,920 Kč

Andrea S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

6,400 Kč

Aneta B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

850 Kč

Aneta B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,200 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3,200 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3,200 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2,200 Kč

Anna O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,400 Kč

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Cílem projektu je, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

280,000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

40,000 Kč

Barbora B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Barbora S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10,750 Kč

Barbora V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

22,625 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2021/2021

21,515 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Jana Amose Komenského v akademickém roce 2022/2023

47,425 Kč

Blanka M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,120 Kč

Bohumila S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,390 Kč

Bronislava T.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

24,000 Kč

Centrum Alma, z. ú.

Letní tábor pro děti z pěstounských rodin

Příspěvek na letní respitní pobyt pro děti z pěstounských rodin, který bude zaměřený především na budování zdravých vztahů, vlastní integrity, rozvoj emoční inteligence a prevence rizikového chování.

15,000 Kč

Centrum inkluze

Kariérní poradenství a tranzitní programy pro děti z ústavní výchovy

Díky příspěvku bude umožněna podpora dětem vyrůstajícím v ústavní výchově (dětské domovy v regionu Vítkovska) především v oblasti vzdělávání, formou realizace kariérového poradenství a tranzitních programů za účelem podpory dětí při volbě své další vzdělávací cesty, podpory při přestupu na SŠ apod.

20,000 Kč

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí , jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

200,000 Kč

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty pro děti z ústavních zařízení

Příspěvek na realizaci dvou víkendových sociálně terapeutických pobytů pro 8-10 dětí z dětských domovů. Jedná se o aktivitu s cílem pomoci dětem osvojit si sociální dovednosti potřebné pro samostatný život, pomoci jim vyrovnat se s prožitými traumaty, podpořit je v dokončení vzdělání, při hledání práce a bydlení.

20,000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.

Nejsem na to sám - Doučování dětí z pěstounských rodin

Příspěvek na pravidelného doučování pro děti z náhradních rodin. Cílem projektu je podporovat děti při zvládání studia, přípravě do školy a motivovat je k učení. Zlepšení prospěchu zapojených dětí zároveň rozšíří možnosti výběru středních škol a budoucího povolání a zároveň posílí jejich zdravé sebevědomí.

30,000 Kč

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

Pobyt pro děti z dětských domovů

Příspěvek na uspořádání pobytu pro děti z dětských domovů, které se z různých důvodů ocitají mimo rodinné prostředí. Jedná se o děti, které s rodiči nikdy nejezdily na výlety, nezažily rekreaci. Mají omezené znalosti o kraji, ve kterém vyrůstají, neznají místní památky a přírodní zajímavosti, z tohoto důvodu bude místo pobytu v lokalitě Beskyd či Jeseníků.

15,000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ - Specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích v Moravskoslezském kraji

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí. Smyslem je podpořit jednak děti vyrůstající v rodinách, kde je násilí primárním problémem, tak také podpořit děti, které v důsledku rozvodu ztrácí bezpečnou půdu pod nohama a stávají se prostředníkem konfliktu mezi rodiči. Záměrem projektu je v co nejvyšší možné míře umožnit dětem zůstat ve své roli dítěte.

258,000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ – specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí. Smyslem je podpořit jednak děti vyrůstající v rodinách, kde je násilí primárním problémem, tak také podpořit děti, které v důsledku rozvodu ztrácí bezpečnou půdu pod nohama a stávají se prostředníkem konfliktu mezi rodiči. Záměrem projektu je v co nejvyšší možné míře umožnit dětem zůstat ve své roli dítěte.

300,000 Kč

Cestou necestou, z.ú.

Dítě v hlavní roli

Projekt nabízí pomoc dětem, které vykazují vážné známky psychického strádání (sebepoškozování, agrese, útěky) a rodinám, které se v krizové situaci ocitly vlivem rodinného rozvratu, rozvodového sporu či v důsledku úmrtí, závislosti nebo psychiatrické nemoci člena rodiny.

270,000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na terapeutickou podporu pro děti z dětského domova

36,000 Kč

Dagmar G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Dana O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,000 Kč

Dana O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,200 Kč

Dana O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,326 Kč

Daniela M.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Daniela M.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Dariia B.

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

2,550 Kč

Denisa H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,900 Kč

Denisa M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

11,000 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022

5,214 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace ve školním roce 2022/2023

6,660 Kč

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského centra

56,000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci "face to face" dětem ohroženým v kyberprostoru - sexuální atakování dětí "predátory" na soc. sítích, ohrožení osobami vytvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným kyberšikanou či nevhodnými obsahy na internetu.

300,000 Kč

Dětský domov "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Letní tábory pro děti z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 10 dětí z dětského domova v České Kamenici

10,000 Kč

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

70,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu rozvojových aktvit pro děti z dětského domova

26,600 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

80,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro děti z dětského domova

21,600 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu rozvojových aktvit pro děti z dětského domova

68,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu rozvojových aktvit pro děti z dětského domova

21,100 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

320,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Podpora hudebního talentu

Podpora hudebního talentu dívky z dětského domova

10,569 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace

Hadinka 2022

Příspěvek na desetidenní letní pobyt s doučováním pro 22 dětí z dětského domova

22,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

40,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

160,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

134,000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během pobytu budou muset sami nakládat s finančními prostředky, čímž si mohou vyzkoušet a upevnit základy hospodaření.

26,300 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

46,455 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

12,000 Kč

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na úhradu lyžařského pobytu pro 10 dětí z Dětského domova Vizovice

10,000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Prázdniny na plný plyn

Příspěvek na podporu letních, outodoorových a tématicky zaměřených pobytů pro 15 dětí z Dětského domova Bojkovice

15,000 Kč

Dětský domov Dagmar Brno, p.o.

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě z dětského domova

16,000 Kč

Dětský domov Dubá - Deštná 6, p.o.

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro děti z dětského domova

296,000 Kč

Dětský domov Dubá - Deštná 6, p.o.

Letní tábor ve Sloupu v Čechách

Příspěvek na letní tábor pro 34 dětí z dětského domova

34,000 Kč

Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova

5,000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

120,000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

64,000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Sociální práce s biologickými a hostitelskými rodinami

Projekt systematicky pracuje s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které jsou dlouhodobě umístěné v dětském domově. V rámci projektu se dětský domov věnuje sociálně aktivizační práci a podpoření vztahů dětí a jejich rodičů, které byly většinou narušeny historií rodiny či nařízením ústavní výchovy. Děti mají možnost využít psychologické a terapeutické služby.

120,000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory pro 4 děti z dětského domova

8,000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Jarní prázdniny 2023

Příspěvek na pobyt na horách pro 5 dětí z dětského domova v době jarních prázdnin

10,000 Kč

Dětský domov Kroměříž

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

90,000 Kč

Dětský domov Moravská Třebová

Samostatné bydlení

Podpora projektu "Samostatné bydlení" - příspěvek na nájemné v tréninkovém bytě pro 4 dospívající a mladé lidi z dětského domova. Díky pobytu v samostatném bytě mají mladí lidé možnost zdokonalovat vlastní přípravu na samostatný život po odchodu z dětského domava. Přirozenou formou se učí potřebným dovednostem, získávají potřebné kompetence, posilují vlastní schopnosti. Významným přínosem projektu je stupňující se zájem mladých lidí o studium, zvyšování si kvalifikace a aktivní přístup k seberozvoji. Projekt úspěšně funguje již 11 let.

20,000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

84,000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita s terapeutickým přesahem

Příspěvek na volnočasovou aktivitu s terapeutickým přesahem. Tato aktivita nabízí dětem ve věku 12-16 let pozitivní a smysluplné trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností.

6,000 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

72,000 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

184,000 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Letní ozdravné pobyty dětí

Příspěvek na ozdravně-sportovní pobyt pro 20 dětí z dětského domova, které nemají možnost trávit prázdniny u svých rodin

20,000 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

188,000 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Letní tábory dětí dětského domova

Příspěvek na letní tábor pro 14 dětí z dětského domova

14,000 Kč

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

50,000 Kč

Dětský domov Valašské Meziříčí

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

128,000 Kč

Dětský domov Vizovice

Malý turistický sraz dětských domovů 2022

Příspěvek na uspořádání malého turistického srazu pro 45 dětí ze 7 dětských domovů tak, aby se děti naučily smysluplně a sportovně využívat svůj volný čas a obohatily se o vlastivědné poznávání naší země.

40,000 Kč

Dětský domov Vizovice

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Podpora 17. ročníku projektu "Přebor v lyžování a lopatění dětí z DD Zlínského kraje". Sportovně ozdravný pobyt přispívá ke zlepšení sportovních dovedností dětí a motivuje je tím ke kvalitnímu využívání volného času. Některé z dětí se zde poprvé seznámí se základy lyžování, ostatní si zdokonalí své dovednosti a naučí se spolupracovat.

20,000 Kč

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na terapeutickou podporu pro děti z dětského domova

166,000 Kč

Dětský domov, Kašperské Hory

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

60,000 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

30,600 Kč

Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během pobytu budou muset sami nakládat s finančními prostředky, čímž si mohou vyzkoušet a upevnit základy hospodaření.

60,800 Kč

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

104,000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

168,000 Kč

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Canisterapie a kroužek péče o koně pro děti z dětského domova

Podpora projektu Canisterapie a péče o koně pro 30 dětí z dětského domova. Věšina dětí má střední až těžkou mentální retardaci, některé trpí autismem a především trpí poruchou attachmentu, jsou citově vyprahlé a právě canisterapie si klade za cíl rozvoj citových schopností, ale i rozumových a pohybových schopností.

30,000 Kč

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Podpora dětí z náhradní rodinné péče V.

Náplní projektu je doučování dětí v domácím prostředí. Lektoři s pedagogickým vzděláním pravidelně pomáhají v domácí přípravě, učí děti, jak se připravovat do školy a jak se učit. Vzdělávají též rodiče o specifických potřebách dítěte a možnostech jeho podpory, spolupracují zároveň i s učiteli a také s klíčovým sociálním pracovníkem rodiny v rámci doprovázení pěstounů.

20,000 Kč

Diana H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 2021/2022

15,000 Kč

Dobré víly dětem, z.s.

Letní tábor pro děti z dětských domovů

Příspěvek na letní tábor v přírodě pro děti z dětských domovů plný vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit

20,000 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Dětský úsměv

Podpora dobrovolnického projektu realizovaného v DC Kladno, DD Ledce, DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na individuálním setkávání (procházky, výlety, návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. Dlouhodobá spolupráce ukazuje, že individuální péče je dětem velice prospěšná, a to po stránce psychické i fyzické.

29,000 Kč

Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

19,500 Kč

Dům tří přání, z.ú.

Dům Přemysla Pittra pro děti - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v krizi s cílem umožnit dětem bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Intenzivně společně s rodiči hledají východisko z náročné situace tak, aby rodina dokázala řešit své starosti v budoucnu samostatně a minimalizovalo se tak umístění dětí do ústavní výchovy.

300,000 Kč

Elena P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,100 Kč

Erik G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

969 Kč

Erika K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,200 Kč

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Doučování a volnočasové aktivity dětí v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na zajištění kroužků a volnočasových aktivit pro děti v náhradní rodinné péči.

28,000 Kč

Eva B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

14,805 Kč

Eva B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,575 Kč

Eva Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

15,000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,500 Kč

Eva Ch.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,500 Kč

Eva K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2021/2022

19,250 Kč

Eva K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2022/2023

19,530 Kč

Eva L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,760 Kč

Eva S.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Hradec Králové v akademickém roce 2022/2023

13,000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

FidoDido, z.s.

Zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná v roce 2022

Příspěvek na zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětského domova na Koňském dvorci Chmelištná

25,000 Kč

Filip K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20,000 Kč

Filip K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

František K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,000 Kč

Gabriela B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

28,764 Kč

Gabriela K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

21,590 Kč

Gabriela P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Gabriela Ž.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Gabriela Ž.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Hana F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,750 Kč

Hana F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

4,200 Kč

Hana H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

11,750 Kč

Hana H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2,550 Kč

Hana H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

2,000 Kč

Hana J.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu dívky v poručnické péči

5,122 Kč

Hana P.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Hana P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,000 Kč

Hana P.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Hana V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Hana V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,075 Kč

Hana V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3,600 Kč

Hedviga O.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20,000 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9,800 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9,800 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

8,600 Kč

Helena-Marie Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,900 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,100 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,100 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

4,000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20,000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20,000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

300,000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožené rodiny v Ostravě

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

140,000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožené rodiny v Brně

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

75,000 Kč

Charita Lovosice

Pomoc maminkám a dětem z Ukrajiny

Příspěvek na pomoc maminkám a jejich dětem z Ukrajiny, kteří jsou v současné době ubytovaní na území Lovosic a spádových obcí.

20,000 Kč

Charita Lovosice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

45,000 Kč

Charita Lovosice

Panna Marie Pomocná s rodinami

Projekt je zaměřen na cílenou a účelnou pomoc rodinám, matkám samoživitelkám a jejich dětem. Je zaměřen na prevenci v oblasti práce s nefunkčními rodinami s cíleným zaměřením na děti a v důsledku zhoršení ekonomické situace prevence a řešení ztráty bydlení, prevenci zadlužení rodin a ztráty zaměstnání a v neposlední řadě prevenci a detenci fyzického a psychického násilí v rodinách. V rámci projektu se pracuje jak s rodinou jako celkem, tak i se samotnými dětmi.

175,000 Kč

Charita Most

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42,140 Kč

Charita Most

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově a Chomutově

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi z Jirkova a Chomutova , které řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o děti, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí. Služba je poskytována jak ambulantní formou tak i terénní formou v přirozeném prostředí rodin.

120,000 Kč

Charita Teplice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

85,125 Kč

Charitní sdružení Děčín, z.s.

Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Cílem projektu je podpořit rodiny, které nejsou schopné zajistit péči o děti a pomoct jim zlepšit podmínky pro výchovu tak, aby děti nemusely být z rodiny odebrány. Projekt je zaměřen na spolupráci s OSPOD při práci v rodinách a na podporu školní přípravy, trávení volného času dětí z klientských rodin, prevenci násilí ve vztazích dětí a pomoc rodinám s dětmi s psychiatrickými problémy.

200,000 Kč

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Příspěvek na organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 350 mladistvých do 30 let po celé ČR v projektu To dáš! Projekt sociálně personální agentury (To dáš) se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.

250,000 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9,300 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,990 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,380 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,700 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,360 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

11,000 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

7,750 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,600 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,290 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,650 Kč

Irena B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,831 Kč

Irena F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

17,300 Kč

Irena L.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Irena L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,900 Kč

Irena M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14,500 Kč

Isabelle R.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na AMBIS vysoké škole, a.s. v akademickém roce 2022/2023

26,900 Kč

Iva J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7,200 Kč

Iva J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7,200 Kč

Iva V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Ivan P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Ivana S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,500 Kč

Ivana Z.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

4,400 Kč

Iveta L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,000 Kč

Iveta L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,000 Kč

Jan H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

20,444 Kč

Jan T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

13,000 Kč

Jana B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

28,000 Kč

Jana J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

27,799 Kč

Jana N.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18,434 Kč

Jana S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Jana Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

13,500 Kč

Jana Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

16,500 Kč

Jana T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Janus, z. s.

Centrum Janus

Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financní a na rozvoj praktických dovedností běžného života.

200,000 Kč

Jarmila Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,790 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

3,440 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

5,488 Kč

Jiří K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Západočeské univerzitě v Plzni v akademickém roce 2022/2023

17,500 Kč

Jitka B.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Jitka B.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

5,900 Kč

Jitka H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 4 děti v náhradní rodinné péči

20,000 Kč

Jitka S.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Jitka Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Jolana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,406 Kč

Jolana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,962 Kč

Jozef R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,000 Kč

Jozef R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,500 Kč

Jozef R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Jozef R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,100 Kč

Kamila D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na univerzitě Collegium Humanum v akademickém roce 2021/2022

12,000 Kč

Kamila D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na univerzitě Collegium Humanum v akademickém roce 2022/2023

20,000 Kč

Karel B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,050 Kč

Karel B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,050 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7,690 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

9,400 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Kateřina F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,500 Kč

Kateřina H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

24,700 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

650 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,750 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,750 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,250 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,250 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dívku v náhradní rodinné péči

1,500 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,600 Kč

Kateřina M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,200 Kč

Kateřina M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,700 Kč

Kateřina N.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14,753 Kč

Kateřina R.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18,700 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

14,400 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

12,000 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,900 Kč

Kateřina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,850 Kč

Kateřina T.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

21,507 Kč

Klára K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,800 Kč

Klára K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,600 Kč

Klára N.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14,000 Kč

Kristína D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

6,907 Kč

Kristina G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Kristina T.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022

17,000 Kč

Kristina T.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 2022/2023

18,000 Kč

Kristýna Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

13,900 Kč

Kristýna H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,500 Kč

Kristýna M.

Přímá podpora dívky z dětského domova

Podpora vstupu do samostatného života pro dívku z dětského domova - příspěvek na bydlení

15,000 Kč

Květa K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,375 Kč

Květa K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

Květuše P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Ladislav J.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Lata programy

Programy organizace Lata pečují o sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuální sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická podpora od dobrovolníka.

300,000 Kč

Leccos, z.s.

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Proto jsou podporovány rodiny, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené a pro zapojení do projektu je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci směřující k odstranění příčin ohrožení dítěte.

180,000 Kč

Lenka A.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

7,500 Kč

Lenka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

7,299 Kč

Lenka R.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Lenka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivi pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Lenka Š.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

4,600 Kč

Leona T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2021/2022

13,900 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2022/2023

20,000 Kč

Lesana G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Letní dům, z.ú.

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Příspěvek na dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi z dětských domovů, která si klade za cíl rozvíjet tvořivost, sociální schopnosti a praktické dovednosti dětí a posilovat jejich sebepřijetí a citovou vyrovnanost a zvyšovat tak jejich úspěšnost v zapojení do samostatného života.

20,000 Kč

Letní dům, z.ú.

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Příspěvek na dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi z dětských domovů, která si klade za cíl rozvíjet tvořivost, sociální schopnosti a praktické dovednosti dětí a posilovat jejich sebepřijetí a citovou vyrovnanost a zvyšovat tak jejich úspěšnost v zapojení do samostatného života.

18,000 Kč

Libuše Jana K.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 7 dětí v náhradní rodinné péči

17,500 Kč

Libuše V.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Linda K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,890 Kč

Linda K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Ljubov K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,209 Kč

Lucie A.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,470 Kč

Lucie A.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,470 Kč

Lucie A.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,470 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,450 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

12,600 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,750 Kč

Lucie T.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

19,455 Kč

Ludmila G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

3,148 Kč

Lukáš K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v akademickém roce 2021/2022

22,000 Kč

Marcela G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,050 Kč

Marcela G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,100 Kč

Marcela O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,750 Kč

Marcela V.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10,000 Kč

Margitka Deneva K.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Mária K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. v akademickém roce 2022/2023

5,900 Kč

Maria Magdalena S.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,500 Kč

Maria S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

9,000 Kč

Marie F.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasové aktivity pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,900 Kč

Marie K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 2021/2022

12,450 Kč

Marie K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Palackého v Olomouci v akademickém roce 2022/2023

49,800 Kč

Marie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,290 Kč

Marie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,793 Kč

Marie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,600 Kč

Marina M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,300 Kč

Markéta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,500 Kč

Markéta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,990 Kč

Markéta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,590 Kč

Markéta T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,200 Kč

Marta Emilia L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,900 Kč

Marta F.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Marta F.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,100 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

5,700 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,250 Kč

Martina J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

16,000 Kč

Martina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,000 Kč

Martina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,800 Kč

Martina V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

960 Kč

Maryana H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,480 Kč

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

1,500 Kč

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

1,250 Kč

Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

1,000 Kč

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

3,000 Kč

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

32,000 Kč

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které mají z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - nakročeno k rizikovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním vedením odborného týmu. Cílem projektu je poskytovat i nadále jedinečnou, unikátní podporu dětem, jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby různého charakteru, a nastavit jim spravedlivou možnost začlenění do smysluplného života v dospělosti.

100,000 Kč

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Koordinace dobrovolnické a humanitární pomoci běžencům z Ukrajiny - KACPU v Plzeňském kraji

Příspěvek umožnil podporu běžencům z válečného konfliktu z Ukrajiny, zejména ženám, matkám a dětem v oblasti zajištění teplých nápojů, jídla, základního vybavení, psychické podpory a přípravy na dlouhodobější pobyt v České republice.

150,000 Kč

Michaela C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

700 Kč

Michaela D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,000 Kč

Michaela K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022

16,000 Kč

Michaela N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole NEWTON, a.s. v akademickém roce 2022/2023

50,000 Kč

Milan K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Milena Š.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20,000 Kč

Miroslav S.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Cardiff Academy v akademickém roce 2022/2023

12,500 Kč

Miroslav Z.

Přímá podpora chlapce z dětského domova

Podpora vstupu do samostatného života pro chlapce z dětského domova - příspěvek na bydlení

23,526 Kč

Miroslava J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,465 Kč

Miroslava J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,220 Kč

Miroslava Š.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Miroslava Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,600 Kč

Monika D.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Monika H.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Monika K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,800 Kč

Monika N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1,500 Kč

Monika P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,680 Kč

Monika V.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

29,400 Kč

Nadační fond NEHEMIA

Humanitární pomoc v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině

Příspěvek na zakoupení mikrobusu pro humanitární účely v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině

225,800 Kč

Naděžda Ř.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,100 Kč

Naomi E.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,350 Kč

Natalia M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

16,197 Kč

Nataša Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,600 Kč

Nataša Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Nela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v akademickém roce 2021/2022

14,200 Kč

Nela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v akademickém roce 2022/2023

24,000 Kč

Nikola Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

12,090 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022

22,500 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2022/2023

26,410 Kč

Olesya K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,500 Kč

Olesya K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,500 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5,080 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

6,500 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

7,350 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program, který je zaměřený na podporu dětí z dětských domovů ve věku 3 - 26 let v oblasti vzdělávání, osobního a profesního rozvoje (doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, pořízení pracovních pomůcek a podobně). Cílem je zvýšit jejich motivaci a tím i šance na lepší vzdělání a výběr oboru či budoucího povolání. Současně podporujeme dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců DD nebo realizací společných aktivit.

920,000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

569,565 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Lighthouse

Projekt Lightouse reaguje na nelehkou situaci maminek samoživitelek a maminek žijících v azylových domech, které se potýkají s problémy s návratem do pracovního života. Projekt maminkám nabídne 3 běhy 3-měsíčního mentoringového programu kariérního poradenství s cílem motivovat zapojené ženy k hledání zaměstnání, vybavit je potřebnými znalostmi pro jejich úspěšné pracovní uplatnění a v neposlední řadě podpořit jejich sebevědomí pro vstup na trh práce.

345,548 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.

333,408 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Vypracování metodiky na podporu vztahu dítěte v ústavní péči s jeho biologickou rodinou

Cílem projektu je vypracování komplexní metodiky pro podporu vztahu dítěte vyrůstajícího v ústavní péči s jeho biologickou rodinou. V návaznosti na akreditované školení podpory vztahu dítěte s biologickou rodinou bude tato metodika pro zaměstnance dětských domovů, dětských domovů se školou, případně výchovných ústavů, konkrétně vychovatele, sociální pracovníky i management zařízení, představovat praktického pomocníka při jejich každodenní práci.

280,200 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí

Příspěvek na rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí. Projekty nabízí podporu vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti.

160,000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2022, kdy v něm byly zapojeny 4 azylové domy v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

367,354 Kč

Patrik L.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze, nadační fond v akademickém roce 2021/2022

17,900 Kč

Patrik L.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze, nadační fond v akademickém roce 2022/2023

20,000 Kč

Patrik M.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2021/2022

25,000 Kč

Pavla K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,000 Kč

Pavla M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,980 Kč

Pavla M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,500 Kč

Pavlína B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

26,820 Kč

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina

Sportovní volnočasová aktivita pro děti v náhradní péči

Příspěvek na lyžařský výcvik pro 16 dětí z náhradní rodinné péče

16,000 Kč

Petr P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

13,664 Kč

Petr P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

17,000 Kč

Petr S.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Podpora vstupu do samostatného života pro studenta z dětského domova - příspěvek na bydlení

20,000 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,600 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,000 Kč

Petra H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Petra K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,500 Kč

Petra K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Poradna VIGVAM, z.ú.

Smrt je součást života - dětský terapeut

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem a rodinám, které zasáhla smrt blízkého člověka. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlouhodobé trauma.Práce poradců se zaměřuje na orientaci a pochopení situace ztráty s ohledem na věk, schopnosti a možnosti klientů.

120,000 Kč

Poradna VIGVAM, z.ú.

Smrt je součást života - dětský terapeut II

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem a rodinám, které zasáhla smrt blízkého člověka. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlouhodobé trauma.Práce poradců se zaměřuje na orientaci a pochopení situace ztráty s ohledem na věk, schopnosti a možnosti klientů.

120,000 Kč

Pro Dialog, z.s.

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt podporuje ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí rodičovského konfliktu. Zahrnuje terapeutickou práci s dětmi, jejímž cílem je podporovat dítě v dovednostech řešit situace dialogem nikoliv konfliktem, a to navzdory jejich osobní zkušenosti s probíhajícím hlubokým konfliktem rodičů.

170,000 Kč

Radka B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,500 Kč

Radka L. D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,750 Kč

Ráchel B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,990 Kč

Ráchel B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,990 Kč

Ráchel B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Renata B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,900 Kč

Renata B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10,000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5,300 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5,300 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6,400 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2,900 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7,000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1,450 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit a psychologickou podporu dítěte v náhradní rodinné péči

8,900 Kč

Renata K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Renata K.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Renáta L.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

6,907 Kč

Renata M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,000 Kč

René D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Rita V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3,600 Kč

Robert B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022

23,800 Kč

Robert B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na CEVRO Institutu, z.ú. v akademickém roce 2022/2023

23,800 Kč

Robert D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30,000 Kč

Robert P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8,000 Kč

Rodina sv. Zdislavy, z. s.

Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z pěstounských rodin

Příspěvek na podporu rozvojových, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin

15,000 Kč

Romana K. S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10,900 Kč

Silvie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,280 Kč

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 2022

Centrum pomoci Střecha pomáhá rodinám s dětmi v náročných životních situacích, které rodiče nedokáží řešit bez pomoci. Poskytuje jim sociálně aktivizační služby a formou dlouhodobého doprovázení napomáhá k sanaci rodiny a tím snižování rizika nežádoucího odebrání dítěte do ústavní výchovy.

200,000 Kč

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mláděže Plzeň

Podpora dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách

Příspěvek na zajištění volnočasového programu pro 20 dětí po dobu průběhu povinného vzdělávacího bloku v rámci víkendového pobytu pro pěstouny.

10,600 Kč

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Letní zážitkový pobyt SPOLU "NA POHODU"

Příspěvek na realizaci letního zážitkového pobytu "SPOLU NA POHODU" pro 15 dětí z pěstounských rodin. Pobyt byl zaměřený na poznání vlastní sebehodnoty, nadání a osobnostních předpokladů, rozvoj zdravé sebedůvěry a řadu klíčových kompetencí potřebných k úspěšnému a spokojenému životu.

15,000 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Na cestě do života – příprava na život a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samostatném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit fungující rodinu a vychovat své vlastní děti.

200,000 Kč

Sandra G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,990 Kč

Sandra H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

240 Kč

Sandra K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,900 Kč

Sára B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9,990 Kč

Sdružení D, z.ú.

Rozvoj kreativních a komunikačních dovedností a snižování úzkosti u znevýhodněných dětí v programu Na cestě

Nadační příspěvek pomůže k rozvoji kreativních a komunikačních dovedností znevýhodněných dětí a snížení následků sociální izolace způsobené pandemií v předcházejícím období. Speciálně vyškolení dobrovolníci se s dětmi setkávají pravidelně cca 3-4 měsíčně „ve dvou“ či v menších skupinkách. Aktivity vycházejí z aktuálních emočních potřeb klienta – může se jednat o sportovním výtvarné aktivity anebo jen o podpůrný rozhovor.

20,000 Kč

Silvie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1,800 Kč

Silvie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4,300 Kč

Silvie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,960 Kč

Simona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,300 Kč

Simona P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,250 Kč

Simona P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6,500 Kč

Slezská diakonie

Spolu to zvládneme

Projekt "Spolu to zvládneme", je zaměřený na vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče formou pravidelně poskytované pomoci se školní přípravou. Cílem projektu je zlepšit nebo zmírnit zhoršení dosavadních školních výsledků těchto dětí. Doučování probíhá individuálně a aktuálně reaguje na vzdělávací potřeby dětí. Dalším z cílů je posílení motivace dětí ke vzdělání a podpora sebevědomí a začlenění do kolektivu vrstevníků. Nezanedbatelným přínosem je i větší motivace k získání vzdělání potřebného pro budoucí pracovní uplatnění.

28,000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro děti z dětského domova

90,590 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Podpora letních aktivit dětí z dětského domova v roce 2022

Příspěvek na letní pobyty pro 16 dětí z dětského domova

32,000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

I já mám mámu

Projekt spočívá v intenzivní práci sociálního pracovníka s rodinou dítěte z dětského domova. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou umístěné v ústavní péči. Projekt se běží nepřetržitě již od roku 2009. Od 1.1.2022 byl projekt registrován jako součást sociálně aktivizační služby (SAS) s cílem nabídnout kapacitu služby i rodinám, kterým byla již ukončena ústavní péče nebo jsou v jiné nepříznivé životní situaci.

150,000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na volnočasové kroužky, společný lyžařský kurz a lyžování v době jarních a pololetních prázdnin pro 18 dětí z dětského domova ve školním roce 2022/2023.

28,000 Kč

Spolek přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání a psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

176,000 Kč

Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Účast šesti dětí s mentálním postižením na týdenním pobytu v Krkonoších, který pořádá České hnutí speciálních olympiád. Pobyt má sportovní, ale zároveň společenský charakter. Děti zde celý týden zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji kondici a zároveň rozvíjejí svoji samostatnost, upevní své sociální dovednosti a naváží nová přátelství.

6,000 Kč

Spolu dětem o.p.s.

Tréninky dospělosti

Příspěvek na vzdělávací projekt, který připravuje mladé lidi z dětských domovů na samostatný život. Projekt se zaměruje na témata jako jsou práce, finance, bydlení, vztahy a komuikace.

100,000 Kč

Stanislav J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Stanislava L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,500 Kč

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Adopce.com

Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá ucelené, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou webu www.adopce.com, informační brožury "Průvodce náhradní rodinnou péčí" distribuované zdarma a telefonní linky s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování projektu v roce 2022.

495,729 Kč

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Spolupráce na vypracování metodiky na podporu vztahu dítěte v ústavní péči s jeho biologickou rodinou

Cílem projektu je spolupráce na vypracování komplexní metodiky pro podporu vztahu dítěte vyrůstajícího v ústavní péči s jeho biologickou rodinou. V návaznosti na akreditované školení podpory vztahu dítěte s biologickou rodinou bude tato metodika pro zaměstnance dětských domovů, dětských domovů se školou, případně výchovných ústavů, konkrétně vychovatele, sociální pracovníky i management zařízení, představovat praktického pomocníka při jejich každodenní práci.

25,000 Kč

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

35,000 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro děti z dětského domova

96,000 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Letní tábor pro děti z dětského domova

Příspěvek na letní tábor pro 5 dětí z dětského domova

5,000 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

57,000 Kč

Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

45,000 Kč

Tadeáš Ž.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání na Vysoké škole Ambis v akademickém roce 2021/2022

23,800 Kč

Tamara M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,500 Kč

Tamara M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,119 Kč

Tamara M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

6,274 Kč

Taneční centrum Praha - konzervatoř, z. ú.

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

35,273 Kč

Teen Challenge International ČR

Předškolní klub Klíček 2

Projekt reaguje na krizovou situaci, při které musely v důsledku válečného napadení uprchnout z Ukrajiny především ženy s dětmi. Cílem je poskytnout prostory pro provoz předškolního klubu a vzdělávání dětem v jejich rodném jazyce s respektem k sociokulturnímu prostředí, ze kterého přicházejí.

100,000 Kč

Teen Challenge International ČR

Nablízku

Cílem projektu je poskytnout podporu ohroženým dětem a jejich rodinám takovou formou a do té míry, která bude pomáhat získat nebo obnovit přirozené funkce rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí a měly zajištěny potřeby a podněty pro svůj zdravý rozvoj.

230,000 Kč

Tereza H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Tereza L.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,200 Kč

Tereza S.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,400 Kč

Tereza V

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém roce 2021/2022

25,000 Kč

Tereza V.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém roce 2022/2023

25,000 Kč

Terezie K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

17,910 Kč

Trung D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole ekonomie a managementu v akademickém roce 2022/2023

25,000 Kč

Václav P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,434 Kč

Valentína K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

19,477 Kč

Valerie G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

7,427 Kč

Vanda R.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Vendula Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18,063 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,910 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2,500 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,200 Kč

Věra K.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Věra N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,380 Kč

Věra T.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Věra Z.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Veronika M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18,935 Kč

Veronika R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5,650 Kč

Vladislava K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14,620 Kč

Výchovný ústav a Střední škola Dřevohostice

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na odborný kurz pro studenta Střední školy Dřevohostice

14,300 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na terapeutickou podporu pro děti z dětského domova

50,500 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

26,000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Comenius (Partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP)

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

32,000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Prázdninový pobytový cykloturistický výlet po Jižních Čechách

Příspěvek na prázdninový pobytový cykloturistický výlet po Jižních Čechách pro 5 dětí z dětského domova

5,000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Muzikoterapie

Příspěvek na muzikoterapii pro 5 mladých lidí z dětského domova

27,000 Kč

Vzájemné soužití o.p.s.

Adresná podpora ohroženým rodinám ve spolupráci s OSPOD

Záměrem projektu je pomoci rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, které se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Podpůrnými a individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, bude probíhat podpora rodiny tak, aby u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném stabilním prostředí s možností uplatňování práva na rozvoj a ochranu.

180,000 Kč

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

10,799 Kč

Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

24,800 Kč

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

1,650 Kč

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

3,582 Kč

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

9,500 Kč

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

17,900 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

23,095 Kč

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

4,000 Kč

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

7,242 Kč

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

80,000 Kč

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

17,500 Kč

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

2,526 Kč

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

34,485 Kč

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace

Vzájemná spolupráce dětí z dětského domova s dětmi z mateřských škol

Příspěvek umožnil spolupráci dětského domova se dvěma mateřskými školami v okolí, která má za cíl společnými aktivitami pracovat na sejmutí samolepky "domováci". Spolupráce s místními mateřskými školami pomůže změnit povědomí o dětech z dětského domova, s nimiž se další děti z běžných biologických rodin bojí mluvit. Další aktivitou je "otevření" dětského domova veřejnosti - děti chtějí ukázat, že mají své místo ve městě, kde žijí, že něco umí a chtějí pomoci svému okolí. V rámci projektu jsou v plánu různé společné aktivity v průběhu roku.

39,000 Kč

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

50,965 Kč

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

37,560 Kč

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

53,117 Kč

Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

6,470 Kč

Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Podpora ukrajinským rodinám zasaženým válečným konfliktem a jejich dětem v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje

6,500 Kč

Zdenka Aranka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4,900 Kč

Zdeňka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7,200 Kč

Zdeňka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

12,000 Kč

Zdeňka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

6,000 Kč

Zilan F.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2022/2023

14,850 Kč

Zita O.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3,000 Kč

Zlatuše .

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3,800 Kč

Zuzana B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7,500 Kč

Zuzana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

12,092 Kč

Zuzana N.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v náhradní rodinné péči

5,000 Kč

Zuzana S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

6,889 Kč

Zuzana S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

8,000 Kč

Zuzana Š.

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2,500 Kč

Žaneta P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11,350 Kč

Celkem

19,384,004 Kč

Obdarovaní za rok 2022 – nefinanční nadační příspěvky

Obdarovaný

Předmět podpory

Částka

ADRA, o.p.s.

poskytnutí instantní kávy, čajů, sušenek, smetany, šálků s podšálky, čajových setů - pomoc pro Ukrajinu

1,082,698 Kč

ADRA, o.p.s.

poskytnutí dětské výživy - pomoc pro Ukrajinu

1,115,770 Kč

ADRA, o.p.s.

poskytnutí dětských plen - pomoc pro Ukrajinu

41,360 Kč

ADRA, o.p.s.

poskytnutí instantní kávy, čajů a adventních kalendářů - pomoc pro Ukrajinu

357,561 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi - Osek - Centrum "Rodina v tísni" Charita Most

poskytnutí 5ks TV

93,884 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek

poskytnutí 60ks publikací pro 1. stupeň ZŠ

5,712 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

poskytnutí 3ks TV

47,984 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

poskytnutí 48ks kancelářských stolů

48,000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

poskynutí 5ks TV

78,778 Kč

Domov na půl cesty MAJÁK (Provozovatel Ekumenická síť pro aktivity mladých, z.ú.)

poskytnutí 5ks notebooků

15,000 Kč

Charita Lovosice

poskytnutí 1ks TV

18,777 Kč

Charita Most

poskytnutí plyšáků a zápisníků

58,250 Kč

CharitaTeplice v Čechách, Azylový dům pro matky s dětmi Agapé v Krupce

poskytnutí 2ks TV

37,553 Kč

Kolpingova rodina Praha 8

poskytnutí dětskvých lůžkovin

11,163 Kč

Nela M.

poskytnutí 3ks kilometrických bank ČD

6,600 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

poskytnutí 3ks TV

56,330 Kč

Celkem

3,075,420 Kč

Obdarovaní za rok 2021 – finanční nadační příspěvky

Obdarovaný

Název projektu

Popis projektu

Částka

ACORUS, z. ú.

Podpora pro traumatizované děti 2021 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem. Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

264 546 Kč

ADRA, o.p.s.

Pomoc obyvatelům jižní Moravy zasažené tornádem

Příspěvek humanitární organizaci ADRA na zajištění pomoci v oblasti jižní Moravy, kterou zasáhlo 24. 6. 2021 ničivé tornádo. Velké poděkování patří ING bank a jejím zaměstnancům, kteří příspěvek věnovali.

137 700 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2021/2022

17 500 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alena M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 100 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 100 Kč

Alena N.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta v náhradní rodinné péči

833 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

912 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

912 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Alena P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Alena R.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

7 579 Kč

Alena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 990 Kč

Alena S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Alena Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 500 Kč

Aleš G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10 738 Kč

Aleš G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

14 288 Kč

Aleš G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 036 Kč

Alexandr Š.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alexandra K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Amalthea z.s.

Na začátku - pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám, jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat.

300 000 Kč

Amalthea z.s.

Dostupnost terapeutických a psychologických služeb v sociálně-právní ochraně dětí

Cílem projektu je zajistit traumatizovaným dětem z náhradních rodin dostupnou kvalitní terapeutickou péči. Ta jim bude poskytnuta včas a v dostatečné kvalitě a přispěje ke zlepšení jejich psychického stavu.

100 000 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 400 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 400 Kč

Andrea G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

17 140 Kč

Andrea K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10 950 Kč

Andrea Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

8 119 Kč

Andrea Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 494 Kč

Aneta B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 888 Kč

Aneta K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém roce 2021/2022 

25 000 Kč

Aneta V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívku v pěstounské péči

5 000 Kč

Angelika P.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18 000 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

4 700 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

2 240 Kč

Anna H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

13 980 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 200 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 200 Kč

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Zůstáváme rodiči i po rozchodu

Projekt podporuje rodiče, kteří se rozcházejí či rozvádějí, a jejich děti. Komunikační potíže mezi partnery, které jsou zpravidla jednou z příčin rozvodu, mohou komplikovat dohodu o porozvodovém uspořádání majetku, péče o děti a výživného. Nedostatečná anebo neférová dohoda bývá napadána, a dochází k rozvoji konfliktu mezi rodiči. Ten může dlouhodobě vést až k potížím při vyplácení výživného, a tedy hrozbě chudoby neúplné rodiny. Konflikt navíc poškozuje děti v rodinách zasažených rozchodem. Pro předcházení těmto potížím poskytuje APERIO rodičům už na počátku rozchodu edukační podpůrný program pro rodiče i děti spojený s poradenstvím.

122 613 Kč

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Cílem projektu je, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

280 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

38 500 Kč

Barbora Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 900 Kč

Bedřiška F.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

15 913 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2020/2021

19 000 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2021/2021

23 795 Kč

Blanka H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 180 Kč

Blanka P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Božena H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

220 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.

Doučování dětí z pěstounských rodin

Cílem projektu je podpořit děti při zvládání studia tak, aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a měly možnost i lepšího výběru středních škol a budoucího povolání. Díky nouzovému stavu v uplynulém školním roce došlo k nárůstu zájmu o tuto službu.

30 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.

Děti patří domů

Projekt je inovací předchozí práce s ohroženými rodinami ve smyslu rozšíření cílové skupiny a zaměřením se na kvalitu diagnostiky a vlastní práce s klienty. V předchozích letech byly cílovou skupinou rodiny ohrožené odebráním dětí, kde se zejména jednalo o rodiče se sníženými kompetencemi. Cílová skupina je nově rozšířena o rodiny s dětmi, které byly svědky týrání nebo bylo týrání pácháno přímo na dětech. Jedná se o rodiny, kde je na základě vyhodnocení OSPOD nutno zajistit odborné služby.

100 000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Specializovaný program NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích v Moravskoslezském kraji

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí. Smyslem je podpořit jednak děti vyrůstající v rodinách, kde je násilí primárním problémem, tak také podpořit děti, které v důsledku rozvodu ztrácí bezpečnou půdu pod nohama a stávají se prostředníkem konfliktu mezi rodiči. Záměrem projektu je v co nejvyšší možné míře umožnit dětem zůstat ve své roli dítěte.

952 000 Kč

Cestou necestou, z.ú.

Krizové centrum pro rodinu

Projekt se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem je, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

250 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

112 200 Kč

Danica Suja Ž.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Daniel C.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 812 Kč

Daniel C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

15 000 Kč

Daniel C.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

19 240 Kč

Daniel M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

29 280 Kč

Daniel M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 000 Kč

Daniela B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

8 593 Kč

Daniela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Darina P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

810 Kč

Denisa H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 600 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 

6 294 Kč

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.

Letní pobyt pro děti

Příspěvek letní pobyt pro děti organizovaný dětským centrem

8 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci "face to face" dětem ohroženým v kyberprostoru - sexuální atakování dětí "predátory" na soc. sítích, ohrožení osobami vytvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným kyberšikanou či nevhodnými obsahy na internetu.

300 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Preventivní příběhy - poučenost chrání děti

Příspěvek zajistil dotisk preventivních komiksových příběhů (17 témat), které slouží jako průvodci pro děti, rodiče a učitele vždy na jedno konkrétní téma, které ztvárňují komiksy. Součástí projektu je dotisk velmi žádané brožury na téma sexuálního experimentování dětí.

100 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním, následná terapie atd.

350 000 Kč

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

80 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava, Ostrava-Slezská, Na Vizině 28, příspěvková organizace

Vzdělávací prázdninový kemp - Hadinka 2021

Příspěvek na letní pobyt s doučováním pro 25 dětí z dětského domova

40 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

66 400 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

21 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

98 630 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 Kč

Startovací byt pro děti z dětského domova

Samostatné bydlení ve startovacím bytě podpoří mladé lidi v přípravě na samostatný život po odchodu z dětského domova, nabízí možnost naučit se hospodařit a osvojit si dovednosti potřebné v reálném životě.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi. Pravidelná aktivita s přesahem, která dětem prospívá psychicky i fyzicky. Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, cítí se dobře, čas tráví smysluplně a bez technologie. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá i terapie, která jim pomáhá vyrovnat se se svým traumatem.

24 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

256 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

71 730 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

Prázdninová plavba 2021

Příspěvek na letní tábory pro 25 dětí z dětského domova

25 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

32 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

46 800 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

29 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Léto je čas her a dobrodružství

Příspěvek na letní pobyty pro 10 dětí z dětského domova dle jejich individuálního zájmu s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj

10 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na doučování anglického jazyka pro studentku 4. ročníku oboru zdravotní asistent na SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Podpora vzdělávání s cílem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a následného pomaturitního studia.

12 400 Kč

Dětský domov Dolní Počernice, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

77 470 Kč

Dětský domov Dolní Počernice, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

15 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

39 524 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

26 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

46 765 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

30 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

64 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Sociální práce s biologickými a hostitelskými rodinami

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

180 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory pro 6 dětí z dětského domova

12 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Jarní prázdniny 2022

Příspěvek na pobyt na horách pro 8 dětí z dětského domova v době jarních prázdnin 2022

16 000 Kč

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

17 400 Kč

Dětský domov Kroměříž

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

80 000 Kč

Dětský domov Moravská Třebová

Samostatné bydlení

Podpora projektu "Samostatné bydlení" - příspěvek na nájemné v tréninkovém bytě pro dospívající a mladé lidi z dětského domova. Díky pobytu v samostatném bytě mají mladí lidé možnost zdokonalovat vlastní přípravu na samostatný život po odchodu z dětského domava. Přirozenou formou se učí potřebným dovednostem, získávají potřebné kompetence, posilují vlastní schopnosti. Významným přínosem projektu je stupňující se zájem mladých lidí o studium, zvyšování si kvalifikace a aktivní přístup k seberozvoji. Projekt úspěšně funguje již 10 let.

40 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

19 590 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

9 500 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

28 500 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita s terapeutickým přesahem

Příspěvek na volnočasovou aktivitu pro 16 dětí z dětského domova s terapeutickým přesahem. Tato aktivita nabízí dětem ve věku 12-16 let pozitivní a smysluplné trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností. Zároveň je přínosná pro navazující výchovný nebo terapeutický proces.

16 000 Kč

Dětský domov Senožaty

Přímá podpora dětí z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívky a chlapce z dětského domova

10 000 Kč

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna Karviná - Fryštát

Přímá podpora studenta z dětského domova

Podpora vzdělávání studenta z dětského domova ve školním roce 2021/2022

8 400 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc