Seznam obdarovaných

Obdarovaní za rok 2020 – finanční nadační příspěvky

Finanční dary

Obdarovaný

Název projektu

Popis projektu

Částka

ACORUS, z. ú.

Podpora pro traumatizované děti

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem. Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

285 000 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

280 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 100 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2019/2020

16 250 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Alena D.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 078 Kč

Alena E.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Alena H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

16 000 Kč

Alena H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

21 365 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

1 800 Kč

Alena M.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 1 dítě v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 200 Kč

Alena N.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 600 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

918 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

918 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

13 962 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

1 900 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

1 900 Kč

Alena P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

720 Kč

Alexandra L.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Příspěvek na podporu náhradní rodinné péče

14 500 Kč

Amalthea z.s.

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám, jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat.

300 000 Kč

Amalthea z.s.

Centrum pro předškoláky Amálka

Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje na podporu předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které z různých důvodů nechodí do běžných mateřských škol. Díky každodenním aktivitám se budou děti rozvíjet ve všech oblastech předškolních dovedností a budou připraveny na vstup do běžné mateřské školy.

20 900 Kč

Anastázia B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea C.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta v náhradní rodinné péči

4 200 Kč

Andrea L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

27 896 Kč

Aneta K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém roce 2020/2021

24 000 Kč

Anna B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

7 200 Kč

Anna B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

617 Kč

Anna B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 009 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

1 680 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

2 820 Kč

Anna H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

9 600 Kč

Antonia López C.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 100 Kč

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

240 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

3 750 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Mediace

Příspěvek na vyškolení pracovníka služby mediace, která slouží k podpoře řešení sporů rodičů mimousoudní cestou. Mediace vede rodiče ke vzájemné spolupráci tak, aby se spory co nejméně dotkly jejich nezletilých dětí.

40 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na podporu rukodělných činností v rámci projektu MADE BY, během kterých klientky při vypuknutí pandemie COVID-19 šily roušky pro veřejnost.

10 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

7 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na podporu rukodělných činností v rámci projektu MADE BY, během kterých klientky při vypuknutí pandemie COVID-19 šily roušky pro veřejnost.

10 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Barbora Č.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Barbora M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

22 745 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2020/2021

20 780 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ a SOŠP a Gymnázium, Praha 6 v akademickém roce 2020/2021

13 015 Kč

Blanka H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

23 219 Kč

Bojovat srdcem, z. s.

Bojovat srdcem

Základem projektu je dlouhodobá a cílená práce s problémovými dětmi, které jsou žáky internátní školy pro děti se závažnými poruchami chování a učení. Klienti projektu jsou podporováni a motivováni v oblasti jejich zájmů a dispozic, v oblasti školní docházky, volnočasových aktivit a zdravého životního stylu.

35 000 Kč

Bronislava D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Bronislava D.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 3 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

5 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

299 629 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Podpora rodin v agendě OSPOD v Krizovém centru Chrudim

Projekt nabízí pomoc ohroženým rodinám, kde jsou patrné vážné problémy, které bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, zvláště vývoj a prospěch dětí. Současně nabízí pomoc rodinám, kde v důsledku rozpadu rodiny došlo k zpřetrhání vazeb mezi dětmi a druhým rodičem. Cílem je poskytnout pomoc a podporu všem členům rodiny, aby se snížilo riziko poškození vývoje dítěte, minimalizovalo se konfliktní chování, posílily se vztahy a rodičovské kompetence a nehrozilo odebrání dítěte z rodiny.

250 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty pro děti z ústavních zařízení

Příspěvek na realizaci dvou víkendových sociálně terapeutických pobytů pro děti. Jedná se o aktivitu s cílem pomoci dětem osvojit si sociální dovednosti potřebné pro samostatný život, pomoci jim vyrovnat se s prožitými traumaty, podpořit je v dokončení vzdělání, při hledání práce a bydlení.

40 000 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/1

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

250 000 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/2

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

93 158 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/3

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

216 564 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/4

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

93 216 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Doučování dětí z pěstounských rodin

Cílem projektu je podpořit děti při zvládání studia tak, aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a měly možnost i lepšího výběru středních škol a budoucího povolání. Díky nouzovému stavu v uplynulém školním roce došlo k nárůstu zájmu o tuto službu.

30 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Děti v hlavní roli 3

Cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, podporování rodin v péči o děti, jejich výchově a napomáhání při předcházení a řešení krizových situací v rodině. Díky včasné pomoci projekt předchází nežádoucímu umístění dětí do ústavní výchovy.

230 000 Kč

Centrum Protěž, z.ú.

Realizace dvou víkendových pobytů pro pěstounské rodiny

Příspěvek na realizaci dvou víkendových pobytů pro pěstounské rodiny

10 000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Vznik specializovaného centra NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ v Moravskoslezském kraji

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí.Cílem programu je zastavit násilí v rodině, snížit míru traumatizace dětí, podpořit rodičovské kompetence, snížit riziko přenosu do dalších generací a ochránit dítě před sekundární viktimizací.

716 000 Kč

Cestou necestou, z.ú.

Krizové centrum pro rodinu

Krizové centrum pro rodinu se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem projektu je dopřát dětem možnost žít ve své původní rodině, cítit se v ní bezpečně a mít dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti. Stejně tak zajištění odborné pomoci při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

300 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

3 200 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

40 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

50 000 Kč

Dagmar B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 078 Kč

Daniela M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Dávid K.

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

4 410 Kč

Dávid K.

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

6 700 Kč

Denisa B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 066 Kč

Denisa B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Denisa D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

10 000 Kč

Denisa M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2019/2020

8 000 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021

8 234 Kč

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z výchovného ústavu

50 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Preventivní příběhy - poučenost chrání děti

Příspěvek zajistil dotisk preventivních komiksových příběhů (17 témat), které slouží jako průvodci pro děti, rodiče a učitele vždy na jedno konkrétní téma, které ztvárňují komiksy. Součástí projektu je dotisk velmi žádané brožury na téma sexuálního experimentování dětí.

133 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním, následná terapie atd.

350 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Chat Linky důvěry Dětského krizového centra - distanční krizová pomoc pro ohrožené děti

Cílená podpora v době pandemie, kdy bylo nutné udržet stávající kapacity chatu Linky důvěry a dále ji rozšířit. Chat byl záměrně zvolen z důvodu lockdownu a přítomnosti všech členů rodiny doma, a zajistil dětem kýžené soukromí si o svých starostech s odborníkem promluvit.

272 000 Kč

Dětský domov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

16 000 Kč

Dětský domov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

25 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

33 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

14 558 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 5 dětí z dětského domova

48 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

14 940 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

7 800 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

4 980 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 20 dětí z dětského domova

63 720 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na zajištění doučování pro děti z dětského domova v době nouzového stavu

5 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Lyžařský výcvik pro děti z dětského domova

Příspěvek na zajištění ubytování a skipasů v rámci lyžařského výcviku pro 11 dětí z DD v době jarních prázdnin

11 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 28 dětí z dětského domova

118 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

26 945 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

10 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405

Přímá podpora chlapce z dětského domova

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro chlapce z dětského domova

1 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace

Volnočasová terapie koňmi

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi, které dětem prospívají psychicky i fyzicky. Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, cítí se dobře, čas tráví smysluplně a bez technologie. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá i terapie, která jim pomáhá vyrovnat se se svým traumatem.

24 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

37 456 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 10 dětí z dětského domova

73 500 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

14 940 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

41 790 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

29 180 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

12 100 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Distanční výuka dětí v ústavní péči

Příspěvek na pořízení techniky pro zajištění distanční výuky pro děti z dětského domova v době nouzového stavu z důvodu Covid 19

30 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 13 dětí z dětského domova

240 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

39 840 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

41 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

PRÁZDNINOVÁ PLAVBA 2020

Příspěvek na podporu projektu "Prázdninová plavba 2020" - letní tábory vybrané dle individuálních zájmů a věku každého dítěte

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace

Hadinka 2020

Příspěvek na projekt "Hadinka 2020" - letní dovolená pro děti z dětského domova s atraktivním programem

14 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 2 děti z dětského domova

32 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

24 900 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

16 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

49 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

15 330 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

30 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

19 500 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 11 dětí z dětského domova

168 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

10 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

44 500 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

3 950 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace

Přímá podpora dítěte z dětského domova

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dívku z dětského domova

3 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

16 900 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

36 500 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky z dětského domova

6 000 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

13 000 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí v souvislosti se zrušením výuky na školách - COVID-19

13 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou, Poštovní 593

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

21 000 Kč

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Zájmové kroužky pro děti z dětského domova

Příspěvek na úhradu zájmových kroužků pro děti z dětského domova - dle individuálních potřeb dítěte

10 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 2 děti z dětského domova

9 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Dětská letní rekreace plná zábavy her a pohybu

Příspěvek na letní pobyty pro děti z dětského domova dle jejich individuálního zájmu, s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj

10 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

19 970 Kč

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

30 700 Kč

Dětský domov Dolní Čermná

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

41 000 Kč

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 3 děti z dětského domova

16 000 Kč

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

29 880 Kč

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

31 746 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Přímá podpora 4 studentů z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání 4 studentů z dětského domova

37 932 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky z dětského domova

36 098 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

18 200 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 2 děti z dětského domova

64 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory pro 6 dětí z dětského domova

12 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Zimní pobyt na horách

Příspěvek na zimní pobyt na horách pro 10 dětí v době jarních prázdnin

30 000 Kč

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 2 děti z dětského domova

30 000 Kč

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a zajištění doučování v době nouzového stavu

25 000 Kč

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

79 000 Kč

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

22 240 Kč

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky z dětského domova

10 000 Kč

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

5 000 Kč

Dětský domov Kroměříž

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 15 dětí z dětského domova

58 000 Kč

Dětský domov Liptál

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

12 860 Kč

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

33 145 Kč

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 18 dětí z dětského domova

80 000 Kč

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov Moravská Třebová

Samostatné bydlení

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který již devátým rokem tvoří zázemí pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova. Základním posláním projektu je zkvalitňovat přípravu těchto mladých lidí na samostatný život po odchodu z dětského domova.

40 000 Kč

Dětský domov Pardubice

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

20 000 Kč

Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

Vybavení pro volnočasové aktivity

Příspěvek na pořízení sportovních potřeb - běžeckých bot a lyží k podpoře volnočasových aktivit pro děti z dětského domova

20 000 Kč

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 7 dětí z dětského domova

17 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

40 020 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Přímá podpora studentů z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání 6 studentů z dětského domova

25 600 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

39 170 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

10 470 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 16

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

17 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie pro děti ve věku 6-15 let

28 500 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

DRAMAkroužek pro děti z dětského domova

Podpora dramatického kroužku pro děti z DDŠ. Tato aktivita nabízí dětem pozitivní a smysluplné trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností.

15 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

34 000 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 5 dětí z dětského domova

56 000 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro děti z dětského domova

5 000 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

46 300 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 8 dětí z dětského domova

104 800 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

19 920 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 8 dětí z dětského domova

140 000 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

19 920 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

16 500 Kč

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

26 500 Kč

Dětský domov Valašské Meziříčí

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

30 500 Kč

Dětský domov Vizovice

Přímá podpora dítěte z dětského domova

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dívku z dětského domova

5 000 Kč

Dětský domov Vizovice

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Podpora 16. ročníku projektu "Přebor v lyžování a lopatění dětí z DD Zlínského kraje". Sportovní ozdravný pobyt přispívá ke zlepšení sportovních dovedností dětí. Některé z nich se zde poprvé seznámí se základy lyžování, ostatní si zdokonalí své dovednosti a naučí se spolupracovat.

40 000 Kč

Dětský domov Vizovice

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

20 000 Kč

Dětský domov Zašová

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

18 650 Kč

Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

47 320 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 10 dětí z dětského domova

188 000 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

29 880 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

34 000 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

116 300 Kč

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 8 dětí z dětského domova

18 200 Kč

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

29 880 Kč

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

11 000 Kč

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 10 dětí z dětského domova

65 850 Kč

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

14 940 Kč

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a zajištění doučování v době nouzového stavu

41 000 Kč

Dětský domov, Kašperské Hory

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

30 000 Kč

Dětský domov, Kašperské Hory

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

30 000 Kč

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

18 259 Kč

Dětský domov, Nepomuk

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

25 000 Kč

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro děti z dětského domova

4 000 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

27 670 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Přímá podpora studentů z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání 3 studentů z dětského domova

18 000 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

18 000 Kč

Dětský domov, Rovečné 40

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 2 děti z dětského domova

7 800 Kč

Dětský domov, Rovečné 40

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov, Rovečné 40

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

26 600 Kč

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 3 děti z dětského domova

48 000 Kč

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

28 085 Kč

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

32 000 Kč

Dětský domov, Senožaty 199

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

10 790 Kč

Dětský domov, Senožaty 199

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov, Senožaty 199

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování pro děti z dětského domova v době nouzového stavu

37 270 Kč

Dětský domov, Staňkov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 5 dětí z dětského domova

72 000 Kč

Dětský domov, Staňkov

Letní aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na letní pobyty a letní aktivity pro děti z dětského domova

31 000 Kč

Dětský domov, Staňkov

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov, Tachov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

4 500 Kč

Dětský domov, Tachov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov, Tachov

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

34 703 Kč

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 8 dětí z dětského domova

35 000 Kč

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

29 880 Kč

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

30 027 Kč

Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na zajištění doučování v době nouzového stavu

50 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 4 děti z dětského domova

104 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

69 200 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

13 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na zajištění doučování pro děti z dětského domova a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

50 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

38 000 Kč

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Terapie hrou

Příspěvek na podporu terapie pro chlapce z dětského domova

11 000 Kč

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

8 700 Kč

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

24 900 Kč

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na zajištění doučování pro děti z dětského domova v době nouzového stavu

36 000 Kč

Dětský domov, Žíchovec 17

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

47 000 Kč

Diakonie Západ

Podpora dětí z náhradní rodinné péče IV.

Příspěvek na doučování dětí z náhradní rodinné péče v domácím prostředí. Lektoři s pedagogickým vzděláním pravidelně pomáhají v domácí přípravě dítěte - učí jej, jak se připravovat do školy a jak se učit. Vzdělávají též rodiče o specifických potřebách dítěte a možnostech jeho podpory, spolupracují zároveň i s učiteli a také s klíčovým sociálním pracovníkem rodiny v rámci doprovázení pěstounů

30 000 Kč

Diana H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči v akademickém roce 2019/2020

17 500 Kč

Diana H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Diecézní charita Brno

Rodina - to nejlepší pro dítě III

Projekt je určený pro rodiny s nezletilými dětmi v krizové či jinak obtížné životní sociální situaci. Cílem je podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Projekt zahrnuje individuální a konkrétní aktivity ve prospěch ohrožených rodin a dětí tak, aby se nedostávaly do ústavní péče či opakovaně do azylových zařízení.

160 000 Kč

Diecézní charita Brno

Rodina - to nejlepší pro dítě IV

Projekt je určený pro rodiny s nezletilými dětmi v krizové či jinak obtížné životní sociální situaci. Cílem je podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Projekt zahrnuje individuální a konkrétní aktivity ve prospěch ohrožených rodin a dětí tak, aby se nedostávaly do ústavní péče či opakovaně do azylových zařízení.

185 000 Kč

Dietrichová Monika Bc.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Dita S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 226 Kč

Dobré víly dětem, z.s.

Letní tábor pro děti

Příspěvek na letní tábor pro děti z vybraných dětských domovů a z pěstounských rodin. Smysluplné trávení času dětem pomáhá najít to, co je baví a v čem jsou dobré.

20 000 Kč

Dobrodějky, z. s.

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů, náhradních a sociálně slabých rodin

Projekt nabízí pravidelné doučování a přípravu na vyučování v DD Nové Strašecí a Horní Krnsko. Dále jsou v rámci projektu realizovány volnočasové rozvojové aktivity (muzikoterapie, canisterapie, sportovní, vzdělávací a zážitkové akce, jednodenní či pobytové) vždy však se vzdělávacím či sociálně kompetenčním přínosem.

10 000 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Dětský úsměv

Podpora dobrovolnického projektu realizovaného v DC Kladno, DC Stochov, DD Ledce, DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na individuálním setkávání (procházky, výlety, návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. Dlouhodobá spolupráce ukazuje, že individuální péče je dětem velice prospěšná, a to po stránce psychické i fyzické.

22 500 Kč

Dominik Bronislav H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

230 Kč

Dominika H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

5 950 Kč

DOMINO cz, o. p. s.

Pavučina

Projekt nabízí doučování dětí z náhradních rodin, které je realizováno dlouhodobě a je hodnoceno jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících orgánů (školy, OSPOD).

40 000 Kč

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Podpora volnočasových aktivit pro děti z dětského domova

Příspěvek na pořízení herních prvků (houpaček) na hřiště v areálu domova

10 000 Kč

Drahomíra Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 400 Kč

Duha Zámeček

Zámeček 2020

Příspěvek na úhradu tisku a distribuce časopisu Zámeček, který je dlouhodobě hlavním informačním kanálem pro děti z dětských domovů. Do řízení redakce jsou zapojeny talentované děti a mladí lidé z dětských domovů. Kromě časopisu je k dispozici i web www.zamecek.net

20 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

Pomoc dětem v centru DELTA

Centrum pro rodiny Delta poskytuje služby zaměřené na sanaci rodiny. Záměrem je minimalizace počtu ohrožených dětí, které by v budoucnu mohly být umístěny do ústavní péče. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 3-18 let v náročné životní situaci.

240 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

Učíme se učit

Podpora projektu "Učíme se učit - pravidelné doučování dětí v Domě P. Pittra". Umístěné děti mívají často v důsledku špatné situace v rodině zanedbanou školní docházku, jejich školní výsledky neodpovídají intelektovým předpokladům, protože jim chybí pravidelný dohled a podpora domácí přípravy, včetně psaní úkolů. Díky kontinuálnímu doučování si děti budou moci osvojit pravidelný denní návyk přípravy do školy a doplnit si své mezery ve vzdělávání a tak se lépe připravit na svoji budoucnost.

21 000 Kč

Ema M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 900 Kč

Erik P.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 375 Kč

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na realizaci zážitkového pobytu pro děti, které vyrůstají v náhradních rodinách. V rámci cíleného zážitkového programu vedeného týmem odborníků si děti mohou vytvářet nové praktické a vztahové zkušenosti a rozvíjet řadu dovedností a klíčových kompetencí, které usnadní jejich integraci do společnosti.

19 000 Kč

Eva B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Eva B.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

18 575 Kč

Eva B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 000 Kč

Eva Č.

Přímá podpora dívky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobní rozvoj pro dívku v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

12 000 Kč

Eva Ch.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

23 000 Kč

Eva K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2020/2021

20 530 Kč

Eva M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Eva S.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 669 Kč

Farní charita Litoměřice

Zdravotnický materiál pro terénní program pečovatelské služby a zdravotní péče

Příspěvek na pořízení zdravotnického materiálu pro terénní program pečovatelské služby a zdravotní péče

20 000 Kč

Farní charita Lovosice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

24 300 Kč

Farní charita Lovosice

Zajištění prostředků pro potřeby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích v době nouzového stavu

Příspěvěk k podpoře uživatelek Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích během nouzového stavu v roce 2020

20 000 Kč

Farní charita Lovosice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na pořízení materiálu k šití roušek v rámci podpory v důsledku vyhlášení nouzového stavu COVID-19

7 000 Kč

Farní charita Lovosice

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

10 000 Kč

Farní charita Lovosice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Farní charita Lovosice

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekt poskytuje v dnešní komplikované době cílenou a účelnou pomoc rodinám, matkám samoživitelkám a jejich dětem. V rámci poskytované sociální práce v terénu - přirozeném prostředí klientů či ambulatně v kanceláři pracovníků, nebo přes jiné komunikační prostředí se řeší konkrétní pomoc spojená se snahou udržet klientské rodiny fungující.

117 200 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

760 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 685 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 885 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 135 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 185 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 080 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 080 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 827 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 449 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 947 Kč

Filip K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

15 000 Kč

František K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Gabriela B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

19 140 Kč

Gabriela J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Gabriela P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11 200 Kč

Hana J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

3 300 Kč

Hana J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v PP

6 650 Kč

Hana J.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 4 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

14 000 Kč

Hana K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

21 990 Kč

Hana N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

9 900 Kč

Hana P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

1 700 Kč

Hana P.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Hana P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 400 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 900 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 300 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 549 Kč

Helena D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

1 400 Kč

Helena D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

13 500 Kč

Helena F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Helena H.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Helena H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Helena H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Helena H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Helena K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 000 Kč

Helena K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 000 Kč

Helena K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Helena K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Helena Marie Anna P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

12 500 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

7 630 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

5 600 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

5 250 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 000 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5 200 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5 200 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

9 000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20 000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20 000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Brně

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

110 060 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

115 000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

280 000 Kč

Charita Roudnice nad Labem

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

5 000 Kč

Charita Roudnice nad Labem

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

9 000 Kč

Christopher F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

14 700 Kč

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

To dáš!

Příspěvek na organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1 800 mladistvých do 30 let po celé ČR v projektu To dáš!

250 000 Kč

Ifraah O.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 599 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

3 750 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

3 750 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 000 Kč

Ilona K.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

10 000 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 490 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 990 Kč

IQ Roma servis, z.s

Cesta z ghetta II

Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času a v poznávání nových míst mimo vyloučenou lokalitu. Navazující projekt je zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna.

11 000 Kč

Irena F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 990 Kč

Irena K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 850 Kč

Irena L.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 000 Kč

Irena S.

Podpora návratu dítěte z ústavní výchovy do rodiny

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

12 156 Kč

Irena V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Iva P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 999 Kč

Ivan K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta z dětského domova v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Ivana C.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

30 000 Kč

Ivana N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Ivana Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 850 Kč

Ivana Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 850 Kč

Ivana Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Iveta R.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

15 792 Kč

Ivetta B.

Podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora náhradní rodinné péče - příspěvek na bydlení

22 260 Kč

Ivo S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Jan P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

13 000 Kč

Jana B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Jana Č.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Příspěvek na podporu náhradní rodinné péče

8 500 Kč

Jana D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

18 000 Kč

Jana D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Příspěvek na úhradu pobytu dítěte v dětském centru

6 300 Kč

Jana K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 690 Kč

Jana K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Jana M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

16 335 Kč

Jana Ř.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

3 500 Kč

Jana Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 900 Kč

Jana V.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 824 Kč

Janus, z. s.

Centrum Janus

Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí a na rozvoj praktických dovedností běžného života.

200 000 Kč

Janus, z. s.

Centrum Janus

Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí a na rozvoj praktických dovedností běžného života.

54 123 Kč

Jarmila P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

330 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

4 344 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

20 700 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

6 198 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

7 432 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

5 899 Kč

Jaroslava D.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 000 Kč

Jaroslava D.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

500 Kč

Jiřina H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 850 Kč

Jiřina H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 850 Kč

Jiřina P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v PP

5 000 Kč

Jiřina V.

Podpora v krizové situaci

Podpora těhotné ženy v krizové situaci - ve spolupráci s neziskovou organizací Janus byl udělen příspěvek na ubytování, lékařské vyšetření a cestovné.

4 840 Kč

Jiřina V.

Podpora v krizové situaci

Podpora těhotné ženy v krizové situaci - ve spolupráci s neziskovou organizací Janus byl udělen příspěvek na ubytování, lékařské vyšetření a cestovné.

6 574 Kč

Jiřina V.

Podpora v krizové situaci

Podpora těhotné ženy v krizové situaci - ve spolupráci s neziskovou organizací Janus byl udělen příspěvek na ubytování, lékařské vyšetření a cestovné.

3 388 Kč

Jitka H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Jitka M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

14 000 Kč

Jitka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

9 456 Kč

Jitka Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 100 Kč

Jitka V.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

12 500 Kč

Jolana B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

610 Kč

Jolana B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

582 Kč

Jolana B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

615 Kč

Jolana B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 400 Kč

Josef H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 500 Kč

Josef H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 500 Kč

Josef K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 078 Kč

Josef L.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Kamila M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

13 112 Kč

Karel B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 075 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2 100 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5 100 Kč

Karolína T.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 543 Kč

Kateřina B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 687 Kč

Kateřina B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 000 Kč

Kateřina B.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 1 dítě v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

2 500 Kč

Kateřina H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 100 Kč

Kateřina H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 600 Kč

Kateřina H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 350 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 125 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 305 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 240 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

480 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 585 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Kateřina S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 241 Kč

Kateřina Š.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

3 440 Kč

Klára K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Klára K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

18 000 Kč

Kristina G.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

30 000 Kč

Kristina M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

15 710 Kč

Kristina T.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a vstupu do samostaného života pro studentku z dětského domova

31 450 Kč

Kristýna H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

25 250 Kč

Kristýna M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova na Newton College, a.s. v akademickém roce 2019/2020

17 500 Kč

Kristýna M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova na Newton College, a.s. v akademickém roce 2020/2021

77 780 Kč

Kristýna Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 226 Kč

Kristýna Š.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

28 000 Kč

Květa K.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 375 Kč

Květoslava N.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 850 Kč

Lada J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

25 617 Kč

Lada J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

2 000 Kč

Ladislava E.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Lata programy

Programy organizace Lata (Ve dvou se to lépe táhne, Rodina (k) sobě, Centrum rodinných konferencí) jsou určeny pro sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuální sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická podpora od dobrovolníka. Klientům pomáhá projekt se začleněním a návratem do běžného života, u rodin se řeší potíže s výchovou dětí a prevence odebrání dítěte z rodiny.

297 770 Kč

Leccos, z.s.

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Proto jsou podporovány rodiny, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené a pro zapojení do projektu je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci směřující k odstranění příčin ohrožení dítěte.

200 000 Kč

Lenka A.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

5 400 Kč

Lenka A.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 3 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

10 000 Kč

Lenka B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Lenka R.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Lenka R.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

4 000 Kč

Lenka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Lenka Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

3 500 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2019/2020

13 900 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2020/2021

13 900 Kč

Lesana G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Letní dům, z.ú.

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Pro děti z dětských domovů - DD Písek, DD Krompach, DD Korkyně, DD Dolní Počernice a DD Klánovice - projekt zajišťuje individuální i skupinou terapeutickou práci s cílem posilovat jejich vztahové vazby, pracovat s jejich životním příběhem a historií, podporovat sebehodnotu a sebepřijetí, posilovat emoční stabilitu a také rozvíjet tvořivost, sociální, komunikační a praktické dovednosti.

20 000 Kč

Letní dům, z.ú.

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Pro děti z dětských domovů - DD Písek, DD Krompach, DD Korkyně, DD Dolní Počernice a DD Klánovice - projekt zajišťuje individuální i skupinou terapeutickou práci s cílem posilovat jejich vztahové vazby, pracovat s jejich životním příběhem a historií, podporovat sebehodnotu a sebepřijetí, posilovat emoční stabilitu a také rozvíjet tvořivost, sociální, komunikační a praktické dovednosti.

20 000 Kč

Libuše A.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

11 500 Kč

Libuše Jana K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 9 dětí v náhradní rodinné péči

18 600 Kč

Libuše Jana K.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 9 dětí v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

17 000 Kč

Libuše Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

4 000 Kč

Libuše V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Liga otevřených mužů, z.s

Patron - seznamovací kurz pro dobrovolníky a mladé lidi z dětských domovů

Projekt Patron (www.ipatron.cz) podporuje sociální integraci mladých lidí z DD formou mentoringového doprovázení dospělým dobrovolníkem (patronem/kou), který jim pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče do samostatného života. Klíčové pro vytvoření vztahu, ve kterém je důvěra, jsou společné zážitky, ke kterým se mohou při individuálním setkávání vracet.

20 000 Kč

Ljubov K.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

16 286 Kč

Luboš P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 500 Kč

Lucia F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

18 900 Kč

Lucie I.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 180 Kč

Lucie I.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

27 973 Kč

Lucie K.

Přímá podpora dítěte v ústavní péči

Příspěvek na podporu chlapce z dětského domova - příspěvek na školní potřeby

2 665 Kč

Lucie N.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

20 366 Kč

Lucie S

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 500 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 000 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 000 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 000 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 000 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 094 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 034 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 147 Kč

Ludmila Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 789 Kč

Lukáš K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v akademickém roce 2019/2020

13 500 Kč

Lukáš K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v akademickém roce 2020/2021

22 000 Kč

Malíček z.s.

Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Cílem projektu je kompenzovat dětem z ústavu nepřítomnost rodiče, umožnit mu díky dobrovolníkovi zažít bezpodmínečné přijetí a laskavost.

217 000 Kč

Marcela G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 100 Kč

Marcela J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Příspěvek na pomoc rodině v krizové situaci

13 379 Kč

Marcela O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2 018 Kč

Marcela O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 968 Kč

Marcela O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

11 928 Kč

Marcela P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

430 Kč

Marcela P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

100 Kč

Marcela P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

100 Kč

Marcela V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 910 Kč

Marek E.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020 pro studenta v náhradní rodinné péči

15 185 Kč

Marek E.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020 pro studenta v náhradní rodinné péči

14 654 Kč

Marek Š.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2019/2020

16 950 Kč

Marek Š.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

12 760 Kč

Margaritka D. K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

1 800 Kč

Margaritka D. K.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 1 dítě v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Mária K.

Přímá podpora studentky z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2020/2021

9 450 Kč

Marie F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Marie K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 000 Kč

Marie P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 500 Kč

Marie P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 500 Kč

Marie S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 300 Kč

Marie S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 165 Kč

Marie T.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Marika H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

20 400 Kč

Markéta G.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 160 Kč

Markéta G.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 000 Kč

Markéta O.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 400 Kč

Markéta O.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 800 Kč

Markéta Z.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

36 000 Kč

Markéta Ž.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

30 000 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

8 930 Kč

Marta Ch.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Martina B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Martina Ch.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

15 078 Kč

Martina K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

16 000 Kč

Martina M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Martina P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Martina T.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 400 Kč

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka

Oprava společenské místnosti v Azylovém domě Mělník

Příspěvek na opravu společenské místnosti určené k setkávání a besedám s uživateli sociální služby Azylový dům Mělník

50 000 Kč

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které mají z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - nakročeno k rizikovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním vedením odborného týmu.

100 000 Kč

Michaela Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

15 336 Kč

Michaela K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2020/2021

12 720 Kč

Michaela N.

Přímá podpora studentky z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na NEWTON College, a.s. v akademickém roce 2020/2021

24 500 Kč

Michaela N.

Přímá podpora studentky z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na NEWTON College, a.s. v akademickém roce 2020/2021

24 500 Kč

Michal D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2019/2020

25 000 Kč

Michal D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

25 000 Kč

Michal F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 200 Kč

Michal J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na podporu vzdělávání dětí

30 000 Kč

Michal M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

2 000 Kč

Milan M.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

10 000 Kč

Milena Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 600 Kč

Milena Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 600 Kč

Milena Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 600 Kč

Miloš B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 500 Kč

Miloš B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 500 Kč

Miloš B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 500 Kč

Miroslav K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Miroslav K.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Miroslav K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

1 000 Kč

Miroslava D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

16 030 Kč

Miroslava H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 750 Kč

Miroslava H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

6 750 Kč

Miroslava M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 000 Kč

Miroslava Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Miroslava Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

1 500 Kč

Miroslava Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

1 500 Kč

Miroslava Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

3 600 Kč

Monika K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

11 700 Kč

Monika F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 000 Kč

Monika F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 000 Kč

Monika R.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

100 Kč

Monika R.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

330 Kč

Monika R.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

100 Kč

Nataša K.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 600 Kč

Nela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Střední škole podnikání Vysoké Mýto ve školním roce 2020/2021 pro studentku v náhradní rodinné péči

15 600 Kč

Nikol S.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2020/2021

33 442 Kč

Nikol S.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a vstupu do samostaného života pro studentku z dětského domova

19 144 Kč

Nikola J.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

14 940 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na CEVRO Insitutu, z. ú. v akademickém roce 2019/2020

22 500 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2020/2021

22 500 Kč

Oblastní charita Most

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově

V rámci projektu bude podpořena nová sociální služba SAS Jirkov, která začala působit od 2.1.2018 pro sociálně slabé rodiny, které se dostávají do hmotné sociální nouze. Podpora spočívá ve formě terénní sociální a materiální pomoci. Pomocí v materiální podobě budou potraviny, hygiena, léky a jiné potřeby. Další pomocí je terénní sociální práce a asistence rodinám. Spolupracující rodiny jsou na hranici chudoby. Projekt podporuje více než 30 rodin

100 000 Kč

Oblastní charita Most

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

14 000 Kč

Oblastní charita Most

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

8 000 Kč

Oblastní charita Most

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti aktivit - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit intenzivně zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

11 400 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

13 000 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Olesya K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

22 301 Kč

Olga Č. P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Olga Ď.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

26 880 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

9 250 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

6 460 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

7 500 Kč

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.

Pražská poradna pro ženy a dívky ve větších prostorách

Příspěvek na poskytování služeb pražské poradny ONŽ pro ohrožené ženy a dívky. Podpora je zaměřena na dívky, ženy a jejich rodiny, které se ocitly v obtížných situacích souvisejících především s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy, jež mají ve svém důsledku negativní dopad nejen na ženy samotné, ale i na děti v rodině.

20 000 Kč

Opři se, z.s.

Expedice za hranice dětského domova 2020

Příspěvek na podporu projektu "Expedice za hranice dětského domova 2020", jehož cílem je integrace dětí z dětských domovů do společnosti. Projekt dětem nabízí smysluplné trávení volného času formou pravidelných i jednorázových sportovních aktivit nebo dobrovolnických pobytů.

25 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/ Otevřená budoucnost, z.s./ zapojené dětské domovy: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace Dětský domov Holice, Husova 623 Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program Rozjedu to! pro děti z DD ve věku 3 - 26 let, kterým nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak na půdě domova, tak i mimo něj.

300 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/ Otevřená budoucnost, z.s./ zapojené dětské domovy: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace Dětský domov Holice, Husova 623 Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program Rozjedu to! pro děti z DD ve věku 3 - 26 let, kterým nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak na půdě domova, tak i mimo něj.

300 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí. Projekty nabízí podporu vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti.

60 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

90 870 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/Otevřená budoucnost, z.s./ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost. International Coach Federation Czech Republic, z.s. zajistila v rámci projektu To dáš! organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých do 30 let po celé ČR.

18 600 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

300 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/Otevřená budoucnost, z.s./ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost. International Coach Federation Czech Republic, z.s. zajistila v rámci projektu To dáš! organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých do 30 let po celé ČR.

200 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s. / azylové domy zapojené do projektu MADE BY

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2020, kdy v něm bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

300 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí. Projekty nabízí podporu vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti.

100 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Hýbejte se s TERIBEARem 2020

Příspěvek na organizační zajištění sportovně - charitativní akce Hýbejte se s TERIBEARem 2020

200 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s. / azylové domy zapojené do projektu MADE BY

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2020, kdy v něm bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

55 222 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/ Otevřená budoucnost, z.s./ zapojené dětské domovy: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace Dětský domov Holice, Husova 623 Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program Rozjedu to! pro děti z DD ve věku 3 - 26 let, kterým nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak na půdě domova, tak i mimo něj.

100 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

150 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s. / azylové domy zapojené do projektu MADE BY

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2020, kdy v něm bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

200 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem/ Otevřená budoucnost, z.s./ zapojené dětské domovy: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace Dětský domov Holice, Husova 623 Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program Rozjedu to! pro děti z DD ve věku 3 - 26 let, kterým nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak na půdě domova, tak i mimo něj.

60 000 Kč

Patrik M.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2019/2020

27 240 Kč

Patrik M.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

27 245 Kč

Pavel N.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2109/2020

25 000 Kč

Pavel N.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

25 000 Kč

Pavla H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 078 Kč

Pavla M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

3 700 Kč

Pavla S.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Pavlína K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Pavlína K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

29 560 Kč

Pavlína M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

2 200 Kč

Pavlína M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z. ú.

Pobyt na horách s výukou lyžování

Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

16 000 Kč

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z. ú.

Pobyt na horách s výukou lyžování

Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

16 000 Kč

Petr S.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademickém roce 2020/2021

26 100 Kč

Petr V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

35 800 Kč

Petra B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 600 Kč

Petra D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

21 841 Kč

Petra H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

4 500 Kč

Petra H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

4 500 Kč

Petra J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2 100 Kč

Petra J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Petra K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 260 Kč

Petra K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

975 Kč

Petra V.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

21 100 Kč

Poradna VIGVAM, z.ú.

Malí siláci

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem, které zasáhla smrt blízkého člověka. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlouhodobé trauma.

200 000 Kč

Pro Dialog, z.s.

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Cílem projektu je podporovat a doprovázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatnou svébytnou osobnost, která má kvalitní vztahy s lidmi a své místo ve světě. V rámci projektu bude poskytnuta komplexní terapeutická péče rodinám, které se rozpadly, kde konflikt mezi rodiči eskaluje, a jejich děti jsou v důsledku toho vedeny jako ohrožené v agendě SPOD. Aktivitami projektu umožníme, aby dítě získalo svou vlastní podporu, která mu přinese úlevu, navrátí mu vědomí jeho vlastní hodnoty a postupně mu pomůže obnovit vlastní psychické i fyzické zdroje.

216 000 Kč

Radim T.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Radmila O.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

10 000 Kč

Radost - dětský domov , o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

27 580 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 999 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 999 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 999 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 999 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 800 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Renata P.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

29 958 Kč

Renáta Š.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 500 Kč

Richard S.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole finanční a správní, a.s. v akademickém roce 2020/2021

60 000 Kč

Rita V.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 200 Kč

Rodina sv. Zdislavy, z.s.

Rozvojové a volnočasové aktivity pro děti z pěstounské péče

Příspěvek na pobytové akce pro děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Roman D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o. v akademickém roce 2020/2021

28 500 Kč

Roman K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta z dětského domova na Vysoké škole Ambis v akademickém roce 2019/2020

19 297 Kč

Roman K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta z dětského domova na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS v akademickém roce 2020/2021

19 837 Kč

Roman S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

9 550 Kč

Romana Kállai S.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky v náhradní rodinné péči

21 100 Kč

Romana H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Romana K. S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

10 250 Kč

Romana S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

12 788 Kč

Rudolf H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky v náhradní rodinné péči

5 500 Kč

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 2020

Cetrum pomoci Střecha poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi v náročných životních situacích, které rodiče nedokáží řešit bez pomoci. Formou dlouhodobého doprovázení napomáhá k sanaci rodiny a snižování rizika nežádoucího odebrání dítěte do ústavní výchovy.

240 000 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Na cestě do života – příprava na život a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samostatném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit fungující rodinu a vychovat své vlastní děti.

200 000 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

POMOC MLADÝM - zajištění programů pro mladé lidi z Dětského domova se školou Chrudim

V rámci projektu byly zajištěny programy pro mladé lidi z DDŠ Chrudim, kteří museli trávit období nouzového stavu v roce 2020 v uzavřeném zařízení , bez možnosti kontaktu se svými vrstevníky a blízkými osobami.

24 000 Kč

Sandra P.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

283 Kč

Sára L.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku London Institute Praha s.r.o. v akademickém roce 2020

5 000 Kč

Sdružení D, z.ú.

NA CESTĚ

Program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnického provázení s cílem přípravy dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče na samostatný život a prevence jejich selhání v samostatném životě. Program probíhá v Olomouckém kraji.

10 000 Kč

Silvia H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 000 Kč

Silvia H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 000 Kč

Silvie P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

728 Kč

Silvie P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 629 Kč

Simona M.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 000 Kč

Simona M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

29 600 Kč

Simona P.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 800 Kč

Slezská diakonie

Podpora dětí z NRP v oblasti vzdělávání

Podpora dětí z náhradní rodinné péče, které se často potýkají se vzdělávacími či jinými školními potížemi. Společné učení může pomoci nejen ke zlepšení znalostí a školních výsledků, ale také pomáhá zlepšit vztah dítěte k sobě samému a zároveň má pozitivní vliv na vzájemné vztahy s jeho okolím.

28 000 Kč

Slezská diakonie

Nejsme na to sami

rojekt podporuje rodiny v tíživé sociální situaci, kdy situace v rodině ohrožuje zdravý vývoj a výchovu dětí a hrozí zde odebrání dětí do ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče.

125 000 Kč

Soňa B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

3 999 Kč

Soňa B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte z náhradní rodinné péče

3 999 Kč

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na zajištění doučování v době nouzového stavu

38 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 11 dětí z dětského domova

127 700 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování pro děti z dětského domova v době nouzového stavu

25 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Samostatně do života

Cílem projektu je vybavit děti z dětského domova stejným způsobem jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti. V dlouhodobém měřítku je cílem eliminovat sociální vyloučení klientů domova a jejich závislost na sociálních dávkách v průběhu celého jejich života.

100 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

I já mám mámu

Cílem projektu je udržovat smysluplný kontakt dítěte umístěného v dětském domově se svými rodiči, příbuznými a kamarády. Díky realizaci projektu v minulosti se již podařilo zrušit několik ústavních výchov a vrátit děti zpět k rodičům nebo do pěstounské péče babiček. V domově je zřízena tzv. externí skupina, kam jsou zařazeny děti, které část týdne tráví se svými rodiči v domácím prostředí za podpory odborného doprovázení.

200 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

5 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na volnočasové kroužky pro děti, společný lyžařský kurz a lyžování v době jarních a pololetních prázdnin ve školním roce 2020/2021

36 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Zájmové aktivity, doučování, letní vodácký kurz a turistický pobyt pro děti z dětského domova

Příspěvek na úhradu zájmových kroužků, doučování a realizaci tradičních akcí v době letních prázdnin - turistického pobytu a vodáckého kurzu pro děti z dětského domova

20 800 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí

Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí v souvislosti se zrušením výuky na školách - COVID-19

13 000 Kč

Soukromý dětský domov, s.r.o.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

21 000 Kč

Spolek přátel dětí Dětského domova Nechanice

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 10 dětí z dětského domova

80 000 Kč

Spolek přátel dětí Dětského domova Nechanice

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

48 000 Kč

Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

21 660 Kč

Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Účast šesti dětí s mentálním postižením z DD na týdenním pobytu v Krkonoších, který pořádá České hnutí speciálních olympiád. Pobyt má sportovní, ale zároveň společenský charakter. Děti zde celý týden zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji kondici. Mimo jiné se účastní doprovodného programu zaměřeného na prevenci. Setkají se zde s kamarády s mentálním postižením z celé republiky.

6 000 Kč

Stanislav H.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 000 Kč

Stanislav J.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Střední škole podnikání Vysoké Mýto ve školním roce 2019/2020 pro studentku v náhradní rodinné péči

15 600 Kč

Stanislav J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 000 Kč

Stanislav J.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 2 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Stanislava K.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 085 Kč

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Adopce.com

Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá ucelené, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou webu www.adopce.com, informační brožury "Průvodce náhradní rodinnou péčí" distribuované zdarma a telefonní linky s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování projektu v roce 2020.

226 093 Kč

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

<