Seznam obdarovaných

Obdarovaní za rok 2021 – finanční nadační příspěvky

Finanční dary

Obdarovaný

Název projektu

Popis projektu

Částka

ACORUS, z. ú.

Podpora pro traumatizované děti 2021 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem. Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

264 546 Kč

ADRA, o.p.s.

Pomoc obyvatelům jižní Moravy zasažené tornádem

Příspěvek humanitární organizaci ADRA na zajištění pomoci v oblasti jižní Moravy, kterou zasáhlo 24. 6. 2021 ničivé tornádo. Velké poděkování patří ING bank a jejím zaměstnancům, kteří příspěvek věnovali.

137 700 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2021/20212

17 500 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alena M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 100 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 100 Kč

Alena N.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta v náhradní rodinné péči

833 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

912 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

912 Kč

Alena N.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Alena P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Alena R.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

7 579 Kč

Alena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 990 Kč

Alena S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Alena Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 500 Kč

Aleš G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10 738 Kč

Aleš G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

14 288 Kč

Aleš G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 036 Kč

Alexandr Š.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Alexandra K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Amalthea z.s.

Na začátku - pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám, jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat.

300 000 Kč

Amalthea z.s.

Dostupnost terapeutických a psychologických služeb v sociálně-právní ochraně dětí

Cílem projektu je zajistit traumatizovaným dětem z náhradních rodin dostupnou kvalitní terapeutickou péči. Ta jim bude poskytnuta včas a v dostatečné kvalitě a přispěje ke zlepšení jejich psychického stavu.

100 000 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 400 Kč

Andrea C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 400 Kč

Andrea G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

17 140 Kč

Andrea K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10 950 Kč

Andrea Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

8 119 Kč

Andrea Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 494 Kč

Aneta B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 888 Kč

Aneta K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém roce 2021/2022 Kč

25 000 Kč

Aneta V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívku v pěstounské péči

5 000 Kč

Angelika P.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18 000 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

4 700 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

2 240 Kč

Anna H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

13 980 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 200 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 200 Kč

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Zůstáváme rodiči i po rozchodu

Projekt podporuje rodiče, kteří se rozcházejí či rozvádějí, a jejich děti. Komunikační potíže mezi partnery, které jsou zpravidla jednou z příčin rozvodu, mohou komplikovat dohodu o porozvodovém uspořádání majetku, péče o děti a výživného. Nedostatečná anebo neférová dohoda bývá napadána, a dochází k rozvoji konfliktu mezi rodiči. Ten může dlouhodobě vést až k potížím při vyplácení výživného, a tedy hrozbě chudoby neúplné rodiny. Konflikt navíc poškozuje děti v rodinách zasažených rozchodem. Pro předcházení těmto potížím poskytuje APERIO rodičům už na počátku rozchodu edukační podpůrný program pro rodiče i děti spojený s poradenstvím.

122 613 Kč

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Cílem projektu je, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

280 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

38 500 Kč

Barbora Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 900 Kč

Bedřiška F.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

15 913 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2020/2021

19 000 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2021/2021

23 795 Kč

Blanka H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 180 Kč

Blanka P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Božena H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

220 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.

Doučování dětí z pěstounských rodin

Cílem projektu je podpořit děti při zvládání studia tak, aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a měly možnost i lepšího výběru středních škol a budoucího povolání. Díky nouzovému stavu v uplynulém školním roce došlo k nárůstu zájmu o tuto službu.

30 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.

Děti patří domů

Projekt je inovací předchozí práce s ohroženými rodinami ve smyslu rozšíření cílové skupiny a zaměřením se na kvalitu diagnostiky a vlastní práce s klienty. V předchozích letech byly cílovou skupinou rodiny ohrožené odebráním dětí, kde se zejména jednalo o rodiče se sníženými kompetencemi. Cílová skupina je nově rozšířena o rodiny s dětmi, které byly svědky týrání nebo bylo týrání pácháno přímo na dětech. Jedná se o rodiny, kde je na základě vyhodnocení OSPOD nutno zajistit odborné služby.

100 000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Specializovaný program NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích v Moravskoslezském kraji

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí. Smyslem je podpořit jednak děti vyrůstající v rodinách, kde je násilí primárním problémem, tak také podpořit děti, které v důsledku rozvodu ztrácí bezpečnou půdu pod nohama a stávají se prostředníkem konfliktu mezi rodiči. Záměrem projektu je v co nejvyšší možné míře umožnit dětem zůstat ve své roli dítěte.

952 000 Kč

Cestou necestou, z.ú.

Krizové centrum pro rodinu

Projekt se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem je, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

250 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

112 200 Kč

Danica Suja Ž.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Daniel C.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 812 Kč

Daniel C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

15 000 Kč

Daniel C.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

19 240 Kč

Daniel M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

29 280 Kč

Daniel M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

20 000 Kč

Daniela B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

8 593 Kč

Daniela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Darina P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

810 Kč

Denisa H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 600 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 Kč

6 294 Kč

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.

Letní pobyt pro děti

Příspěvek letní pobyt pro děti organizovaný dětským centrem

8 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci "face to face" dětem ohroženým v kyberprostoru - sexuální atakování dětí "predátory" na soc. sítích, ohrožení osobami vytvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným kyberšikanou či nevhodnými obsahy na internetu.

300 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Preventivní příběhy - poučenost chrání děti

Příspěvek zajistil dotisk preventivních komiksových příběhů (17 témat), které slouží jako průvodci pro děti, rodiče a učitele vždy na jedno konkrétní téma, které ztvárňují komiksy. Součástí projektu je dotisk velmi žádané brožury na téma sexuálního experimentování dětí.

100 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním, následná terapie atd.

350 000 Kč

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

80 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Ostrava, Ostrava-Slezská, Na Vizině 28, příspěvková organizace

Vzdělávací prázdninový kemp - Hadinka 2021

Příspěvek na letní pobyt s doučováním pro 25 dětí z dětského domova

40 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

66 400 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

21 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

98 630 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 Kč

Startovací byt pro děti z dětského domova

Samostatné bydlení ve startovacím bytě podpoří mladé lidi v přípravě na samostatný život po odchodu z dětského domova, nabízí možnost naučit se hospodařit a osvojit si dovednosti potřebné v reálném životě.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi. Pravidelná aktivita s přesahem, která dětem prospívá psychicky i fyzicky. Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, cítí se dobře, čas tráví smysluplně a bez technologie. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá i terapie, která jim pomáhá vyrovnat se se svým traumatem.

24 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

256 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

71 730 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

Prázdninová plavba 2021

Příspěvek na letní tábory pro 25 dětí z dětského domova

25 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

32 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

46 800 Kč

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

29 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Léto je čas her a dobrodružství

Příspěvek na letní pobyty pro 10 dětí z dětského domova dle jejich individuálního zájmu s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj

10 000 Kč

Dětský domov Bojkovice

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na doučování anglického jazyka pro studentku 4. ročníku oboru zdravotní asistent na SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Podpora vzdělávání s cílem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a následného pomaturitního studia.

12 400 Kč

Dětský domov Dolní Počernice, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

77 470 Kč

Dětský domov Dolní Počernice, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

15 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

39 524 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

20 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

26 000 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

46 765 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

30 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

64 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Sociální práce s biologickými a hostitelskými rodinami

Příspěvek na realizaci kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou

180 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory pro 6 dětí z dětského domova

12 000 Kč

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Jarní prázdniny 2022

Příspěvek na pobyt na horách pro 8 dětí z dětského domova v době jarních prázdnin 2022

16 000 Kč

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

17 400 Kč

Dětský domov Kroměříž

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

80 000 Kč

Dětský domov Moravská Třebová

Samostatné bydlení

Podpora projektu "Samostatné bydlení" - příspěvek na nájemné v tréninkovém bytě pro dospívající a mladé lidi z dětského domova. Díky pobytu v samostatném bytě mají mladí lidé možnost zdokonalovat vlastní přípravu na samostatný život po odchodu z dětského domava. Přirozenou formou se učí potřebným dovednostem, získávají potřebné kompetence, posilují vlastní schopnosti. Významným přínosem projektu je stupňující se zájem mladých lidí o studium, zvyšování si kvalifikace a aktivní přístup k seberozvoji. Projekt úspěšně funguje již 10 let.

40 000 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

19 590 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

9 500 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

28 500 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita s terapeutickým přesahem

Příspěvek na volnočasovou aktivitu pro 16 dětí z dětského domova s terapeutickým přesahem. Tato aktivita nabízí dětem ve věku 12-16 let pozitivní a smysluplné trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností. Zároveň je přínosná pro navazující výchovný nebo terapeutický proces.

16 000 Kč

Dětský domov Senožaty

Přímá podpora dětí z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívky a chlapce z dětského domova

10 000 Kč

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna Karviná - Fryštát

Přímá podpora studenta z dětského domova

Podpora vzdělávání studenta z dětského domova ve školním roce 2021/2022

8 400 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

72 000 Kč

Dětský domov Šance, Olomouc

Osobní rozvoj dítěte, podpora vzdělávání - výpomoc v souvislosti s COVID - 19 Kč

Příspěvek na podporu osobního rozvoje a podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

12 000 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

192 000 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště

Letní pobyty dětí

Příspěvek na letní pobyty pro 19 dětí z dětského domova

19 000 Kč

Dětský domov Uherský Ostroh

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

152 000 Kč

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

50 000 Kč

Dětský domov Valašské Meziříčí

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

96 000 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

212 000 Kč

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace

Prázdninové pobyty pro děti z dětského domova

Příspěvek na prázdninové pobyty pro 40 dětí z dětského domova

20 000 Kč

Dětský domov, Frýdlant

Přímá podpora chlapce z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění chlapce z dětského domova

5 000 Kč

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

6 300 Kč

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

16 000 Kč

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

154 000 Kč

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

8 000 Kč

Dětský domov, Kašperské Hory

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

40 000 Kč

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek, Šobrova 111 Kč

Domeq Academy

Cílem projektu je umožnit vybraným mladým lidem z dětského domova vyzkoušet si samostatné bydlení mimo dětský domov a zároveň získat kontinuální pracovní zkušenost formou brigády. Během účasti v Domeq Academy se budou děti také dále rozvíjet formou účasti na kurzech.

25 960 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 Kč

Comenius

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro 3 děti z dětského domova

22 000 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

21 000 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

42 000 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 Kč

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání studentky z dětského domova v rámci programtu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

20 484 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

10 000 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

28 500 Kč

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

120 000 Kč

Dětský domov, Senožaty 199 Kč

Comenius

Příspěvek na psychoterapeutickou podporu pro 1 dítě z dětského domova

42 000 Kč

Dětský domov, Staňkov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

224 000 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

168 000 Kč

Dětský domov, Zlín, Lazy 3689 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

20 000 Kč

Dětský domov, Zlín, Lazy 3689 Kč

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění studentky z dětského domova

5 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Podpora dětí z náhradní rodinné péče V.

Náplní projektu je doučování dětí v domácím prostředí. Lektoři s pedagogickým vzděláním pravidelně pomáhají v domácí přípravě, učí děti, jak se připravovat do školy a jak se učit. Vzdělávají též rodiče o specifických potřebách dítěte a možnostech jeho podpory, spolupracují zároveň i s učiteli a také s klíčovým sociálním pracovníkem rodiny v rámci doprovázení pěstounů.

20 000 Kč

Diana H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Diana H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 2021/2022

14 100 Kč

Diana M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

4 700 Kč

Dobré víly dětem, z.s.

Letní tábor pro děti z dětských domovů

Příspěvek na letní tábor pro 35 dětí z dětských domovů

20 000 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Dětský úsměv

Podpora dobrovolnického projektu realizovaného v DC Kladno, DD Ledce, DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na individuálním setkávání (procházky, výlety, návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. Dlouhodobá spolupráce ukazuje, že individuální péče je dětem velice prospěšná, a to po stránce psychické i fyzické.

25 000 Kč

DOMINO cz, o. p. s.

Pavučina

Projekt nabízí doučování dětí z náhradních rodin, které je realizováno dlouhodobě a je hodnoceno jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících orgánů (školy, OSPOD).

40 000 Kč

Drahoslava M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 450 Kč

Duha Zámeček

Zámeček 2021

Příspěvek na úhradu tisku a distribuce časopisu Zámeček, který je dlouhodobě hlavním informačním kanálem pro děti z dětských domovů. Do řízení redakce jsou zapojeny talentované děti a mladí lidé z dětských domovů. Kromě časopisu je k dispozici i web www.zamecek.net

25 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

Pomoc dětem žijícím v dlouhodobém rodičovském konfliktu a prevence jeho negativních dopadů na děti

Centrum pro rodiny Delta poskytuje služby zaměřené na sanaci rodiny. Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi ve věku 3-18 let v náročné životní situaci. Projekt nabízí ohroženým dětem a jejich rodinám ambulantní a terénní podporu především formou konzultací. Spolupráce s jednou rodinou trvá průměrně 6-12 měsíců. Záměrem je minimalizace počtu ohrožených dětí a počtu dětí, které by v budoucnu mohly být umístěny do ústavní péče.

270 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

Učíme se učit - pravidelné doučování a online výuka dětí v Domě P. Pittra pro děti

Krizová pomoc v rámci Domu Přemysla Pittra pomáhá dětem překonat náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny. Umístěné děti mívají často v důsledku špatné situace v rodině zanedbanou školní docházku, jejich školní výsledky neodpovídají intelektovým předpokladům, protože jim chybí pravidelný dohled a podpora domácí přípravy, včetně psaní úkolů. Díky kontinuálnímu doučování si děti budou moci osvojit pravidelný denní návyk přípravy do školy a doplnit si své mezery ve vzdělávání a tak se lépe připravit na svoji budoucnost.

15 000 Kč

Edita Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 800 Kč

Edita K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě v náhradní rodinné péči

2 400 Kč

Elena P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 800 Kč

Eliška Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18 850 Kč

Eliška K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14 105 Kč

Emilia D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Euard B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 160 Kč

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Podpora doučování dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na realizaci doučování pro 16 dětí v náhradní rodinné péči

30 000 Kč

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Podpora dětí v náhradní rodinné péči a podpora školní úspěšnosti těchto dětí

Příspěvek na doučování a podporu volnočasových aktivit dětí v náhradní rodinné péči v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a odborné poradenství náhradním rodinám. Projekt se zaměřuje na podporu školní úspěšnosti dětí, aby se mohly vzdělávat v běžných školách, vzdělání pro ně představovalo hodnotu a v budoucnosti jim pomohlo v jejich úspěšném uplatnění ve společnosti. Zapojení do kroužků podpoří jejich zařazení do kolektivu vrstevníků, děti mohou rozvíjet své sociální dovednosti a také se naučí smysluplně trávit volný čas.

20 000 Kč

Eva B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 575 Kč

Eva B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 575 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 425 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Eva G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

12 000 Kč

Eva G.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Eva Ch.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 500 Kč

Eva K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2020/2021

19 250 Kč

Eva K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akademickém roce 2021/2022

20 530 Kč

Eva K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 150 Kč

Eva M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Eva R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

17 088 Kč

Farní charita Lovosice

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Fatima P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 990 Kč

FidoDido, z.s.

Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

Příspěvek na týdenní pobyt na Koňském dvorci pro 10 dětí z dětských domovů

25 500 Kč

František K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

František K.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

11 000 Kč

Gabriela K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 800 Kč

Gabriela K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 300 Kč

Gabriela P. J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 200 Kč

Hana B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 797 Kč

Hana F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 750 Kč

Hana I.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na školné pro studentku střední školy

1 600 Kč

Hana J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 4 děti v náhradní rodinné péči

12 200 Kč

Hana J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

6 500 Kč

Hana P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Hana V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Hanan Mhemed H J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Helena Marie Anna P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 600 Kč

Helena P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 565 Kč

Helena P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 690 Kč

Helena Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 090 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 800 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 800 Kč

Helena Ž. B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Helena Ž.B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

4 000 Kč

Helena Ž.B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

4 600 Kč

Helena Ž.B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasový aktivit dítěte z náhradní rodiné péče

4 600 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 100 Kč

Helga S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 100 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20 000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringového dobrovolnického programu Pět P

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

20 000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

270 000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožených rodin v Brně

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

113 000 Kč

HoSt - Home-Start Česká republika, z,ú.

HOST – Podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí pro výchovu a vývoj dětí.

126 000 Kč

Charita Lovosice

Vánoční radost pro děti

Vánoční podpora matek a dětí z Azylového domu v Lovosicích s cílem dopřát jim příjemné prožití svátků.

10 000 Kč

Charita Lovosice

Panna Marie Pomocná s rodinami

Projekt je zaměřen na cílenou a účelnou pomoc rodinám, matkám samoživitelkám a jejich dětem. Je zaměřen na prevenci v oblasti práce s nefunkčními rodinami s cíleným zaměřením na děti a v důsledku zhoršení ekonomické situace prevence a řešení ztráty bydlení, prevenci zadlužení rodin a ztráty zaměstnání a v neposlední řadě prevenci a detenci fyzického a psychického násilí v rodinách. V rámci projektu se pracuje jak s rodinou jako celkem, tak i se samotnými dětmi.

100 000 Kč

Charita Most

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově a Chomutově

Projekt podpoří sociální službu SAS Jirkov a Chomutov, která působí pro sociálně slabé rodiny, které se dostavájí do hmotné sociální nouze. Pomoc charity Most spočívá ve formě terénní sociální a materiální pomoci - jako jsou potraviny, hygiena, léky a jiné potřeby. Další pomocí je terénní sociální práce a asistence rodinám.

200 000 Kč

Charita Most

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

44 000 Kč

Charitní sdružení Děčín, z.s.

Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Cílem projektu je zajistit fungování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která dlouhodobě podporuje rodiny, které nejsou schopné zajistit péči o děti, a pomáhá jim zlepšit podmínky, aby děti nemusely být z rodiny odebrány a měly v rodině zajištěné co nejlepší podmínky pro svůj vývoj. Příspěvek je na podporu vzdělávání a školní přípravy dětí, která je u mnoha klientských rodin nyní v době pandemie komplikovaná a na zajištění smysluplného trávení času dětí, zvláště během prázdnin.

120 000 Kč

Charitní sdružení Děčín, z.s.

Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Cílem projektu je podpořit rodiny, které nejsou schopné zajistit péči o děti a pomoct jim zlepšit podmínky pro výchovu tak, aby děti nemusely být z rodiny odebrány. Projekt je zaměřen na spolupráci s OSPOD při práci v rodinách a na podporu školní přípravy, trávení volného času dětí z klientských rodin, prevenci násilí ve vztazích dětí a pomoc rodinám s dětmi s psychiatrickými problémy.

130 000 Kč

Christopher F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

12 000 Kč

Christopher F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Příspěvek na organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých do 30 let po celé ČR v projektu To dáš! Projekt sociálně personální agentury (To dáš) se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.

250 000 Kč

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Příspěvek na organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých do 30 let po celé ČR v projektu To dáš! Projekt sociálně personální agentury (To dáš) se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.

230 000 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

25 000 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 990 Kč

Ilona K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro chlapce v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Ingrid P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 500 Kč

Ingrid P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

5 500 Kč

Irena F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky ze sociálně znevýhodněné rodiny

16 700 Kč

Irena L.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

20 000 Kč

Irena L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

4 869 Kč

Irena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

570 Kč

Irena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

570 Kč

Irma M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 018 Kč

Iva K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Iva V.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky v náhradní rodinné péči

6 780 Kč

Ivan H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Ivan K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Západočeské univerzitě v Plzni v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Ivana Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Ivana Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Iveta T.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18 000 Kč

Jana B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Jana H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

10 522 Kč

Jana J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Jana J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Jana K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

14 477 Kč

Jana O.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

12 000 Kč

Janus, z. s.

Centrum Janus

Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí a na rozvoj praktických dovedností běžného života.

200 000 Kč

Jaroslav B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

12 500 Kč

Jaroslav B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

5 500 Kč

Jaroslav Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

3 554 Kč

Jiří D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Jiřina J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na psychologickou podporu a mentoring dítěte v náhradní rodinné péči

6 400 Kč

Jiřina J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na psychologickou podporu a mentoring dítěte v náhradní rodinné péči

6 400 Kč

Jiřina P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě v náhradní rodinné péči

5 800 Kč

Jiřina P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Jitka H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Jitka P.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav

16 500 Kč

Jitka Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

7 900 Kč

Jolana H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

11 226 Kč

Josef S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

18 000 Kč

Judita A.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 425 Kč

Julie K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

16 900 Kč

Karel B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodiné péči

2 500 Kč

Karel B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodiné péči

2 500 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 390 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

600 Kč

Karolina H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 540 Kč

Kateřina B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Kateřina H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání ditěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 200 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 146 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

650 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

650 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 207 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dívku v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 078 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

230 Kč

Kateřina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

330 Kč

Kateřina R.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

29 000 Kč

Kateřina Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 474 Kč

Kateřina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Kateřina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Kateřina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Klára K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 000 Kč

Komunitní centrum Říčany o.p.s.

Spolu doma

Hlavním cílem projektu je umožnit dětem příznivý vývoj v jejich původní rodině. Příspěvek na personální zajištění pro poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

50 000 Kč

Kristina G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Kristina T.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022.

17 000 Kč

Kristýna H.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 500 Kč

Kristýna M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Newton College, a.s. v akademickém roce 2020/2021 Kč

17 500 Kč

Kristýna P.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Technické univerzitě v Liberci v akademickém roce 2020/2021

11 624 Kč

Kristýna Š.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

5 956 Kč

Květa D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Květa F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Květa K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 375 Kč

Květuše P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Ladislava E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívku v pěstounské péči

5 000 Kč

Ladislava P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 343 Kč

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Lata programy

Programy organizace Lata pečují o sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuální sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická podpora od dobrovolníka.

285 000 Kč

Leccos, z.s.

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Proto jsou podporovány rodiny, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené a pro zapojení do projektu je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci směřující k odstranění příčin ohrožení dítěte.

220 000 Kč

Lenka A.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

7 500 Kč

Lenka J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Lenka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Lenka R.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Lenka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Lenka Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

4 640 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2020/2021

13 900 Kč

Leoš H.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 2021/2022

13 900 Kč

Lesana G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

6 000 Kč

Letní dům, z.ú.

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Příspěvek na dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi z dětských domovů, která si klade za cíl rozvíjet tvořivost, sociální schopnosti a praktické dovednosti dětí a posilovat jejich sebepřijetí a citovou vyrovnanost a zvyšovat tak jejich úspěšnost v zapojení do samostatného života.

40 000 Kč

Libuše Jana K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 6 dětí v náhradní rodinné péči

15 000 Kč

Liga otevřených mužů, z.s

Projekt Patron - supervize a podpora dobrovolníků

Projekt Patron (www.ipatron.cz) podporuje sociální integraci mladých lidí z dětských domovů formou mentoringového doprovázení dospělým dobrovolníkem (patronem/kou), který jim pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče do samostatného života. Klíčové pro vytvoření vztahu, ve kterém je důvěra, jsou společné zážitky, ke kterým se mohou při individuálním setkávání vracet.

24 500 Kč

Liga otevřených mužů, z.s.

Patron

Projekt Patron (www.ipatron.cz) podporuje sociální integraci mladých lidí z dětských domovů formou mentoringového doprovázení dospělým dobrovolníkem (patronem/kou), který jim pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče do samostatného života. Klíčové pro vytvoření vztahu, ve kterém je důvěra, jsou společné zážitky, ke kterým se mohou při individuálním setkávání vracet.

14 400 Kč

Lucia G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 400 Kč

Lucian H.

Přímá podpora studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 900 Kč

Lucie B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 989 Kč

Lucie Č.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

23 687 Kč

Lucie N.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 500 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Lucie S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

26 000 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 440 Kč

Lucie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 800 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Lucie V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Ludmila K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

19 128 Kč

Lukáš K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v akademickém roce 2020/2021 Kč

22 000 Kč

Lukáš K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. v akademickém roce 2021/2022 Kč

22 000 Kč

Marcela D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 160 Kč

Marcela G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 050 Kč

Marcela H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Marcela L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Marcela O.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 750 Kč

Marek E.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek podporu vzdělávání studenta Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

17 905 Kč

Marek Š.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

15 950 Kč

Margitka Deneva K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 600 Kč

Mária K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2021/2022 Kč

9 450 Kč

Maria Magdalena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 598 Kč

Maria Magdalena S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 400 Kč

Marie B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Marie D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

12 000 Kč

Marie F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

7 200 Kč

Marie F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Marie Ch.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 200 Kč

Marie K.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 2021/2022

14 825 Kč

Marie K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 200 Kč

Marie P.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

21 560 Kč

Marie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 700 Kč

Marie R.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 700 Kč

Marie S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 990 Kč

Marie T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Marie T.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Markéta T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 400 Kč

Markéta Z.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Marta Emilia L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

13 000 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2 460 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

6 390 Kč

Marta F.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Martina G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 100 Kč

Martina H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 000 Kč

Martina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

890 Kč

Martina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

719 Kč

Martina K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

8 000 Kč

Martina P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Martina T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 800 Kč

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které mají z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - nakročeno k rizikovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním vedením odborného týmu. Cílem projektu je poskytovat i nadále jedinečnou, unikátní podporu dětem, jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby různého charakteru, a nastavit jim spravedlivou možnost začlenění do smysluplného života v dospělosti.

100 000 Kč

Michaela C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 300 Kč

Michaela K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2020/2021

9 678 Kč

Michaela K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022

14 400 Kč

Michaela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na psychoterapie pro dívku v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Michaela N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole NEWTON, a.s. v akademickém roce 2021/2022 Kč

49 000 Kč

Michaela P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Michaela P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Michal F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 400 Kč

Michal F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 400 Kč

Michal N.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

24 245 Kč

Milada Ch.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 950 Kč

Milena H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

4 500 Kč

Miloslava K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 100 Kč

Miluše I.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 686 Kč

Miroslav K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Miroslav K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

7 050 Kč

Miroslav K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Miroslava D.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky v náhradní rodinné péči

15 000 Kč

Miroslava J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 830 Kč

Miroslava J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 014 Kč

Miroslava M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

16 200 Kč

Miroslava S.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Miroslava Š.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Miroslava Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Monika H.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky v náhradní rodinné péči

8 775 Kč

Monika K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Monika T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 695 Kč

Monika Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 180 Kč

Monika Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 180 Kč

Monika Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

1 180 Kč

Nadační fond LA VIDA LOCA

Život v kufříku

Cílem projektu je podpora při uchování vzpomínek z prvních dní po narození a dále. Děti odloučené od svých biologických rodin tuto příležitost často nemají, jejich minulost může být ztracna a zapomenuta. Pro takové děti se může stát citový a sociální vývoj přinejmenším obtížný, což může mít negativní vliv na vytváření jejich identity.

40 000 Kč

Nataša K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

9 990 Kč

Nela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na srovnávací zkoušky a poplatky za přihlášky na vysoké školy pro studentku v náhradní rodinné péči

5 270 Kč

Nela M.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v akademickém roce 2021/2022

11 360 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2020/2021 Kč

22 500 Kč

Nikolas B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022 Kč

22 500 Kč

Oblastní charita Most

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově

V rámci projektu bude podpořena nová sociální služba SAS Jirkov, která začala působit od 2.1.2018 pro sociálně slabé rodiny, které se dostávají do hmotné sociální nouze. Podpora spočívá ve formě terénní sociální a materiální pomoci. Pomocí v materiální podobě budou potraviny, hygiena, léky a jiné potřeby. Další pomocí je terénní sociální práce a asistence rodinám. Spolupracující rodiny jsou na hranici chudoby. Projekt podporuje více než 30 rodin.

100 000 Kč

Olga E.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

9 989 Kč

Olga V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

5 400 Kč

Opři se, z. s.

Expedice za hranice dětského domova 2022

Cílem je nabídnout dětem z dětských domovů (DD Pyšely, DD Krnsko, DD Nové Strašecí a DD Unhošť) smysluplné trávení volného času formou pravidelných i jednorázových sportovních aktivit nebo dobrovolnických pobytů. Zároveň mají děti možnost se díky navázání pevných vztahů s dobrovolníky lépe integrovat do společnosti.

20 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Projekt představuje ucelený program, který je zaměřený na podporu dětí z dětských domovů ve věku 3 - 26 let v oblasti vzdělávání, osobního a profesního rozvoje (doučování, příspěvek na odborné kurzy, školné, pořízení pracovních pomůcek a podobně). Cílem je zvýšit jejich motivaci a tím i šance na lepší vzdělání a výběr oboru či budoucího povolání. Současně podporujeme dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců DD nebo realizací společných aktivit.

1 160 861 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

331 875 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.

253 717 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

50 míst pro dobrý skutek

U příležitosti padesáti let výročí se společnost Coca-Cola rozhodla realizovat charitativní projekt „50 míst pro dobrý skutek“, v rámci kterého zajistila bezplatné kurzy první pomoci na 30 místech v Česku a dalších 20 na Slovensku. Cílem projektu je touto formou podpořit personál dětských domovů a pracovníky různých neziskových organizací, kteří dále pomáhají rozmanitým znevýhodněným skupinám lidí.

72 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s.

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí

Příspěvek na rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí. Projekty nabízí podporu vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti.

288 000 Kč

Otevřená budoucnost, z.s. / azylové domy zapojené do projektu MADE BY

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2021, kdy v něm bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

438 575 Kč

Patrik L.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze, nadační fond v akademickém roce 2021/2022 Kč

17 900 Kč

Patrik M.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

27 245 Kč

Patrik M.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2021/2022

25 000 Kč

Pavel N.

Přímá podpora studenta z ústavní péče

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

25 000 Kč

Pavla M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 770 Kč

Pavla M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 700 Kč

Pavla M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 000 Kč

Pavlína F. K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 800 Kč

Petr J.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 200 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 700 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 700 Kč

Petra C.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 800 Kč

Petra G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Petra H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

24 000 Kč

Petra M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 950 Kč

Petra M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění studentky z dětského domova

10 990 Kč

Petra P.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

15 391 Kč

Petra V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky ze sociálně znevýhodněné rodiny

21 800 Kč

Petronela G.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

11 000 Kč

Pro Dialog, z.s.

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi

Projekt podporuje ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí rodičovského konfliktu. Zahrnuje terapeutickou práci s dětmi, jejímž cílem je podporovat dítě v dovednostech řešit situace dialogem nikoliv konfliktem, a to navzdory jejich osobní zkušenosti s probíhajícím hlubokým konfliktem rodičů.

220 000 Kč

Radka B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 100 Kč

Radka B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 500 Kč

Radka B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 167 Kč

Radka Č.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 000 Kč

Radka Liliana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

13 950 Kč

Regina C.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 200 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 200 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

4 200 Kč

Renáta D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

5 350 Kč

Renata K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

19 599 Kč

Renata K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Renata K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Renáta T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Renáta T.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Rita V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

3 600 Kč

Rita V.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce ze sociálně znevýhodněné rodiny

17 190 Kč

Robert B.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022 Kč

23 800 Kč

Rodina u nás, z.s.

Společná šance II.

Cílem projektu je napomoci biologické matce s návratem odebraného dítěte, případně zkrátit délku trvání pěstounské péče. Matce je poskytnuta terapeutická podpora a doprovázení s cílem dopomoci jí trvale vyřešit její aktuální situaci a obtíže

73 600 Kč

Roman D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na jazykovou zkouškou IELTS pro studenta z dětského domova

6 275 Kč

Roman K.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS v akademickém roce 2020/2021

19 837 Kč

Roman P.

Přímá podpora studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studentky ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 990 Kč

Roman V.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta v náhradní rodinné péči

12 000 Kč

Romana K. S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

10 900 Kč

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 2021 Kč

Cetrum pomoci Střecha poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi v náročných životních situacích, které rodiče nedokáží řešit bez pomoci. Formou dlouhodobého doprovázení napomáhá k sanaci rodiny a snižování rizika nežádoucího odebrání dítěte do ústavní výchovy. Primárním klientem služby je ohrožené dítě.

100 000 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Na cestě do života – příprava na život a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samostatném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit fungující rodinu a vychovat své vlastní děti.

200 000 Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Kurzy přípravy na život

Projekt je zaměřen na skupinovou práci s mladými lidmi z dětských domovů a náhradní rodinné péče ve věku 13-20 let. Jeho náplní je dlouhodobá příprava těchto mladých na vstup do samostatného života s cílem vybavit je kompetencemi potřebnými k úspěšnému osamostatnění a začlenění se do společnosti.

40 000 Kč

Sandra K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

21 440 Kč

Sdružení D, z.ú.

Rozvoj kreativních a komunikačních dovedností dětí z dětských domovů a v náhradní rodinné péči

Projekt na posílení rozvoje kreativních a komunikačních dovedností dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče s ohledem na pandemickou situaci v roce 2021.

25 000 Kč

Silvia H.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dívky ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 000 Kč

Silvia K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

450 Kč

Silvia K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

450 Kč

Simona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 040 Kč

Simona K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Simona M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

19 000 Kč

Simona P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

Simona P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

5 990 Kč

Slezská diakonie

Spolu to zvládneme

Projekt "Spolu to zvládneme", je zaměřený na vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče formou pravidelně poskytované pomoci se školní přípravou. Cílem projektu je zlepšit nebo zmírnit zhoršení dosavadních školních výsledků těchto dětí. Doučování probíhá individuálně a aktuálně reaguje na vzdělávací potřeby dětí. Dalším z cílů je posílení motivace dětí ke vzdělání a podpora sebevědomí a začlenění do kolektivu vrstevníků. Nezanedbatelným přínosem je i větší motivace k získání vzdělání potřebného pro budoucí pracovní uplatnění.

28 000 Kč

Slezská diakonie

Nejsme na to sami

Projekt je důležitou nástavbou a doplněním základních činností sociální služby "sociálně aktivizační služby pro ohrožené rodiny s dětmi", kterou v regionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska, Slezská diakonie poskytuje. Záměrem projektu je realizovat takové aktivity, které dle zkušeností přispívají ke zlepšení situace rodin, ale které není možné relaizovat v rozsahu základních činností sociální služby.

100 000 Kč

Soňa F. P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění chlapce v pěstounské péči

5 000 Kč

Soňa S.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 000 Kč

SOS dětské vesničky, z.s.

Doučování dětí z pěstounských rodin

Příspěvek na doučování dětí z náhradní rodinné péče v rámci střediska SOS Přístav v Brně, kde organizace doprovází náhradní rodiny z celého Jihomoravského kraje. Doučování dle individuálních potřeb každého dítěte poskytují dobrovolníci z řad veřejnosti spolu se studenty Masarykovy univerzity v Brně.

20 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

48 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

40 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

91 500 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

I já mám mámu

Cílem projektu je udržovat smysluplný kontakt dítěte umístěného v dětském domově se svými rodiči, příbuznými a kamarády. Díky realizaci projektu v minulosti se již podařilo zrušit několik ústavních výchov a vrátit děti zpět k rodičům nebo do pěstounské péče babiček. V domově je zřízena tzv. externí skupina, kam jsou zařazeny děti, které část týdne tráví se svými rodiči v domácím protředí za podpory odborného doprovázení

200 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Podpora letních outdoorových aktivit dětí z dětského domova

Příspěvek na výjezdy a sportovní aktivity v období letních prázdnin pro 16 dětí z dětského domova

16 000 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek na volnočasové kroužky pro děti, společný lyžařský kurz a lyžování v době jarních a pololetních prázdnin pro 17 dětí z dětského domova ve školním roce 2021/2022.

34 000 Kč

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Šance pro všechny - Domov bez násilí, terapeutický program pro nezletilé a rodiny ohrožené domácím násilím

Cílem programu je komplexní terapeutická podpora rodin - dětí jako svědků či obětí násilí v rodinách a rodičů jako aktérů násilí v rodinách.

281 129 Kč

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Šance pro všechny - Domov bez násilí, terapeutický program pro nezletilé a rodiny ohrožené domácím násilím

Cílem programu je komplexní terapeutická podpora rodin - dětí jako svědků či obětí násilí v rodinách a rodičů jako aktérů násilí v rodinách.

590 200 Kč

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče - Amina o.p.s.

Individuální doučování dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v době covidové

Projekt nabízí pravidelné individuální doučování dětí v náhradní rodinné péči a zároveň poskytuje dětem možnost navázání vztahu s mladým dospělým, který je může pozitivně formovat a pomůže rozvíjet jejich komunikační schopnosti a sociální dovednosti.

34 000 Kč

Spolek přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

256 000 Kč

Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Příspěvek umožní účast šesti dětí s mentálním postižením na týdenním pobytu v Krkonoších, který pořádá České hnutí speciálních olympiád. Pobyt má sportovní, ale zároveň společenský charakter. Děti zde celý týden zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji kondici a zároveň rozvíjejí svoji samostatnost, upevní své sociální dovednosti a naváží nová přátelství.

6 000 Kč

Stanislava O.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

34 500 Kč

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Adopce.com

Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá ucelené, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou webu www.adopce.com, informační brožury "Průvodce náhradní rodinnou péčí" distribuované zdarma a telefonní linky s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování projektu v roce 2021.

350 596 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

18 000 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora kontaktů dětí z dětského domova s biologickou rodinou v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

25 000 Kč

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit žáků a studentů z DD v rámci programu Rozjedu to! (partnerská spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

31 300 Kč

Šárka C.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Metropolitní univerzitě Praha v akademickém roce 2020/2021

25 000 Kč

Šárka D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

30 000 Kč

Šimon D.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2020/2021

12 500 Kč

Štěpánka B.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

33 783 Kč

Taťána D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na volnočasové aktivity (taneční a pěvecký kroužek) pro dívku v náhradní rodinné péči své babičky

3 000 Kč

Teen Challenge International ČR

Nablízku

Cílem projektu je poskytnout podporu ohroženým dětem a jejich rodinám takovou formou a do té míry, která bude pomáhat získat nebo obnovit přirozené funkce rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí a měly zajištěny potřeby a podněty pro svůj zdravý rozvoj.

300 000 Kč

Tereza B.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 2021/2022

25 000 Kč

Tereza S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Tereza S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Tereza V.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém roce 2020/2021

15 750 Kč

Tereza V.

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém roce 2021/2022

25 000 Kč

Trung D.

Přímá podpora studenta z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Newton College, a.s. v akademickém roce 2020/2021 Kč

29 500 Kč

Václav P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 143 Kč

Václava V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

8 000 Kč

Václava V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

12 000 Kč

Vanda R.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 150 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 150 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 400 Kč

Věra B.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Věra K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Věra N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Věra T.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 000 Kč

Veronika F.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

9 000 Kč

Veronika K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Veronika Š.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 100 Kč

Veronika V.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

33 000 Kč

Viera Z.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Vítězslav K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 779 Kč

Vladimíra G.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění dívku v pěstounské péči

5 000 Kč

Vlasta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 018 Kč

Vlasta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

7 018 Kč

Vlasta F.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Vlasta K.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na psychologickou podporu a mentoring pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

10 500 Kč

Vlastimil O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě v náhradní rodinné péči

10 000 Kč

Výchovný ústav Kutná Hora

Přímá podpora studenta z výchovného ústavu

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění studenta z výchovného ústavu

7 700 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

10 000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

51 900 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Kč

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

36 000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Kč

Muzikoterapie

Příspěvek na pravidelné lekce muzikoterapie, která dětem pomáhá překonávat a vyrovnávat se s prožitými traumaty, se svými frustracemi, pomáhá ventilovat emoce a učí je soustředění.

48 000 Kč

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Kč

Comenius

Příspěvek na psychologickou podporu pro 20 dětí z dětského domova

68 000 Kč

Vzájemné soužití o.p.s.

Podpora rodinám

Záměrem projektu je pomoci rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, které se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Podpůrnými a individuálními i skupinovými aktivitami s využitím potenciálu rodiny, za spolupráce odborníků, bude probíhat podpora rodiny tak, aby u nich docházelo ke snižování rizik jejich nepříznivého vývoje a dítě vyrůstalo v bezpečném stabilním prostředí s možností uplatňování práva na rozvoj a ochranu.

200 000 Kč

Zdenka Aranka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

3 078 Kč

Zdenka Aranka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

2 700 Kč

Zdenka Aranka S.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 139 Kč

Zdeňka K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Zdeňka M.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce ze sociálně znevýhodněné rodiny

21 800 Kč

Zilan F.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/20212

18 499 Kč

Zilan F.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/20212

3 450 Kč

Zita O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Zita O.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro dívku v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Zuzana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 000 Kč

Zuzana D.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

17 950 Kč

Zuzana H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

15 550 Kč

Zuzana J.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 990 Kč

Zuzana K.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Zuzana K.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

20 000 Kč

Zuzana N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Zuzana N.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Zuzana V.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Žaneta P.

Přímá podpora dětí ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

22 150 Kč

Celkem

20 059 429 Kč

Obdarovaní za rok 2021 – nefinanční nadační příspěvky

Nefinanční dary

Obdarovaný

Předmět podpory

Částka

ACORUS, z. ú.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Anna I.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi - Osek - Centrum Rodina v tísni Oblastní charita Most

Dětské oblečení 10 ks

3 218,60 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Dětské oblečení 15 ks

4 827,90 Kč

Centrum sociálních služeb Praha

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Darina Š.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace

Dětské oblečení 40 ks

12 874,40 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Notebook 4 ks

23 960 Kč

Dětský domov Holice, Husova 623

Dětské oblečení 9 ks

2 896,74 Kč

Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace

Notebook 6 ks

35 940 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Notebook 8 ks

47 920 Kč

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Dětské oblečení 51 ks

16 414,86 Kč

Dětský domov Staňkov

Notebook 3 ks

17 970 Kč

Dětský domov, Kroměříž, U Sýpek 1306, příspěvková organizace

Notebook 2 ks

11 980 Kč

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Dětské oblečení 7 ks

2 253,02 Kč

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace

Notebook 3 ks

17 970 Kč

Farní charita Lovosice

Dětské oblečení 34 ks

10 943,24 Kč

Fatima P.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Kristýna M.

Kilometrická banka ČD

2 200 Kč

Marie K.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Marie T.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Martina S.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách, Azylový dům pro matky s dětmi Agapé v Krupce

Dětské oblečení 30 ks

9 655,80 Kč

Pro Dialog, z.s.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

Notebook 4 ks

23 960 Kč

Stanislava K.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Velká náruč, z.s.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s.

Dětské oblečení 80 ks

25 749 Kč

Žaneta H.

Notebook 1 ks

5 990 Kč

Celkem

342 613,56 Kč

Obdarovaní za rok 2020 – finanční nadační příspěvky

Finanční dary

Obdarovaný

Název projektu

Popis projektu

Částka

ACORUS, z. ú.

Podpora pro traumatizované děti

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání dětí s programem. Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

285 000 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

280 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

6 100 Kč

Adriana F.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

4 500 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2019/2020

16 250 Kč

Adriana K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 2020/2021

17 500 Kč

Alena D.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 078 Kč

Alena E.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 933 Kč

Alena H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

16 000 Kč

Alena H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

21 365 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

1 800 Kč

Alena M.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 1 dítě v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

7 000 Kč

Alena M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

3 200 Kč

Alena N.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 600 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

918 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit dítěte v náhradní rodinné péči

918 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

13 962 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

1 900 Kč

Alena N.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

1 900 Kč

Alena P.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

720 Kč

Alexandra L.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Příspěvek na podporu náhradní rodinné péče

14 500 Kč

Amalthea z.s.

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám, jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat.

300 000 Kč

Amalthea z.s.

Centrum pro předškoláky Amálka

Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje na podporu předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které z různých důvodů nechodí do běžných mateřských škol. Díky každodenním aktivitám se budou děti rozvíjet ve všech oblastech předškolních dovedností a budou připraveny na vstup do běžné mateřské školy.

20 900 Kč

Anastázia B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 490 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea A.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Andrea C.

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání studenta v náhradní rodinné péči

4 200 Kč

Andrea L.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

27 896 Kč

Aneta K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém roce 2020/2021

24 000 Kč

Anna B.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

7 200 Kč

Anna B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

617 Kč

Anna B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 009 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči

1 680 Kč

Anna H.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

2 820 Kč

Anna H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

9 600 Kč

Antonia López C.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 100 Kč

Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

240 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na volnočasové aktivity a řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového domu

3 750 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Mediace

Příspěvek na vyškolení pracovníka služby mediace, která slouží k podpoře řešení sporů rodičů mimousoudní cestou. Mediace vede rodiče ke vzájemné spolupráci tak, aby se spory co nejméně dotkly jejich nezletilých dětí.

40 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na podporu rukodělných činností v rámci projektu MADE BY, během kterých klientky při vypuknutí pandemie COVID-19 šily roušky pro veřejnost.

10 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení potravinových balíčků pro děti a matky ubytované v azylovém domě v době nouzového stavu

7 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na podporu rukodělných činností v rámci projektu MADE BY, během kterých klientky při vypuknutí pandemie COVID-19 šily roušky pro veřejnost.

10 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

MADE BY Finanční gramotnost pro matky v azylových domech (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem)

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

42 000 Kč

Barbora Č.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

2 700 Kč

Barbora M.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

22 745 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademickém roce 2020/2021

20 780 Kč

Belinda K.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na VOŠ a SOŠP a Gymnázium, Praha 6 v akademickém roce 2020/2021

13 015 Kč

Blanka H.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

23 219 Kč

Bojovat srdcem, z. s.

Bojovat srdcem

Základem projektu je dlouhodobá a cílená práce s problémovými dětmi, které jsou žáky internátní školy pro děti se závažnými poruchami chování a učení. Klienti projektu jsou podporováni a motivováni v oblasti jejich zájmů a dispozic, v oblasti školní docházky, volnočasových aktivit a zdravého životního stylu.

35 000 Kč

Bronislava D.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

5 000 Kč

Bronislava D.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro 3 děti v náhradní rodinné péči k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

5 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

299 629 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Podpora rodin v agendě OSPOD v Krizovém centru Chrudim

Projekt nabízí pomoc ohroženým rodinám, kde jsou patrné vážné problémy, které bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, zvláště vývoj a prospěch dětí. Současně nabízí pomoc rodinám, kde v důsledku rozpadu rodiny došlo k zpřetrhání vazeb mezi dětmi a druhým rodičem. Cílem je poskytnout pomoc a podporu všem členům rodiny, aby se snížilo riziko poškození vývoje dítěte, minimalizovalo se konfliktní chování, posílily se vztahy a rodičovské kompetence a nehrozilo odebrání dítěte z rodiny.

250 000 Kč

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty pro děti z ústavních zařízení

Příspěvek na realizaci dvou víkendových sociálně terapeutických pobytů pro děti. Jedná se o aktivitu s cílem pomoci dětem osvojit si sociální dovednosti potřebné pro samostatný život, pomoci jim vyrovnat se s prožitými traumaty, podpořit je v dokončení vzdělání, při hledání práce a bydlení.

40 000 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/1

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

250 000 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/2

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

93 158 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/3

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

216 564 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násili 2020/4

Cílem projektu je zvýšení počtu dětí ohrožených domácím násilím v České republice, kterým bude poskytnuta včasná specializovaná odborná pomoc.

93 216 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Doučování dětí z pěstounských rodin

Cílem projektu je podpořit děti při zvládání studia tak, aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a měly možnost i lepšího výběru středních škol a budoucího povolání. Díky nouzovému stavu v uplynulém školním roce došlo k nárůstu zájmu o tuto službu.

30 000 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Děti v hlavní roli 3

Cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, podporování rodin v péči o děti, jejich výchově a napomáhání při předcházení a řešení krizových situací v rodině. Díky včasné pomoci projekt předchází nežádoucímu umístění dětí do ústavní výchovy.

230 000 Kč

Centrum Protěž, z.ú.

Realizace dvou víkendových pobytů pro pěstounské rodiny

Příspěvek na realizaci dvou víkendových pobytů pro pěstounské rodiny

10 000 Kč

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Vznik specializovaného centra NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ v Moravskoslezském kraji

Záměrem projektu je pomoci dětem hájit jejich právo na bezpečné a spokojené dětství, které je ohrožováno násilím v rodině, zároveň pomoci dětem překonat následky již prožitého násilí.Cílem programu je zastavit násilí v rodině, snížit míru traumatizace dětí, podpořit rodičovské kompetence, snížit riziko přenosu do dalších generací a ochránit dítě před sekundární viktimizací.

716 000 Kč

Cestou necestou, z.ú.

Krizové centrum pro rodinu

Krizové centrum pro rodinu se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem projektu je dopřát dětem možnost žít ve své původní rodině, cítit se v ní bezpečně a mít dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti. Stejně tak zajištění odborné pomoci při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

300 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

3 200 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

40 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání, na pořízení ochranných prostředků a pomůcek a zajištění doučování v době nouzového stavu

50 000 Kč

Dagmar B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

9 078 Kč

Daniela M.

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

2 500 Kč

Dávid K.

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

4 410 Kč

Dávid K.

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

6 700 Kč

Denisa B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

1 066 Kč

Denisa B.

Přímá podpora dítěte ze sociálně znevýhodněné rodiny

Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě ze sociálně znevýhodněné rodiny

3 000 Kč

Denisa D.

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci - příspěvek na bydlení

10 000 Kč

Denisa M.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2019/2020

8 000 Kč

Denisa N.

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021

8 234 Kč

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z výchovného ústavu

50 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Preventivní příběhy - poučenost chrání děti

Příspěvek zajistil dotisk preventivních komiksových příběhů (17 témat), které slouží jako průvodci pro děti, rodiče a učitele vždy na jedno konkrétní téma, které ztvárňují komiksy. Součástí projektu je dotisk velmi žádané brožury na téma sexuálního experimentování dětí.

133 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním, následná terapie atd.

350 000 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Chat Linky důvěry Dětského krizového centra - distanční krizová pomoc pro ohrožené děti

Cílená podpora v době pandemie, kdy bylo nutné udržet stávající kapacity chatu Linky důvěry a dále ji rozšířit. Chat byl záměrně zvolen z důvodu lockdownu a přítomnosti všech členů rodiny doma, a zajistil dětem kýžené soukromí si o svých starostech s odborníkem promluvit.

272 000 Kč

Dětský domov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

16 000 Kč

Dětský domov

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

9 960 Kč

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, p.o.

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

25 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

33 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání v době nouzového stavu

28 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

14 558 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 5 dětí z dětského domova

48 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

14 940 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

7 800 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 1 dítě z dětského domova

20 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání pro děti z dětského domova

4 980 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 20 dětí z dětského domova

63 720 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na zajištění doučování pro děti z dětského domova v době nouzového stavu

5 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Lyžařský výcvik pro děti z dětského domova

Příspěvek na zajištění ubytování a skipasů v rámci lyžařského výcviku pro 11 dětí z DD v době jarních prázdnin

11 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Comenius

Příspěvek na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pro 28 dětí z dětského domova

118 000 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)

Příspěvek na pořízení technického vybavení pro děti z dětského domova k podpoře domácího vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek v době nouzového stavu

26 945 Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace

Mimořádná pomoc v době nouzového stavu (COVID-19)