Rozhodla jsem se pomoci dětem, protože ony samy nemají možnost něco změnit.

Tereza Maxová

Od roku 1997 dáváme šanci a pozornost těm, kteří nejsou vidět. Na které se často zapomíná. Opuštěným a ohroženým dětem.

Podívejte se s námi do polozapomenutého světa.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Činnost Nadace Terezy Maxové dětem je zaměřena na následující tři pilíře podpory:

  • prevence
  • podpora náhradního rodičovství
  • kompenzace nedostatků ústavní výchovy

Příběhy

Už 25 let pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem dopsat dětským příběhům šťastnější konce. Některé z dětí mezitím dospěly, jako třeba Pepa.