fondy
Nadace Terezy Maxové
dětem

CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí studovat. Proto je v tom vždy rádi podpoříme.“ Tereza Maxová, předsedkyně správní rady NTMd Cílem CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je…

Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Fond pro ukrajinské žáky a studenty v ČR vznikl na jaře 2022 v návaznosti na vypuknutí války na Ukrajině a příchod ukrajinských rodin s dětmi na území České republiky. Cílem fondu je primárně podpora vzdělání, rozvoje dětí a jejich integrace. Fond mohl vzniknout díky štědré a okamžité…

Fond pro vysokoškoláky z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Výchozí situace Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich pozice na startovní čáře produktivního života je v porovnání s vrstevníky podstatně ztížená. Může za to omezená zkušenost s pozitivními životními zážitky, snížená…

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Jakým způsobem Fond pomáhá? oblast vzdělání – cílem je poskytnout pomoc dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb oblast rozvoje talentu – zde se jedná o podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktiv…

Krizový fond pomoci

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Tomu se snažíme zabránit, neboť věříme, že krize a špatná sociální situace nemusí být důvodem rozdělení rodiny. Jakým způsobem Fond pomáhá? Podstata…