24. 1. 2024

Jak pomáhá projekt Lighthouse

Mít to své skutečné doma. S projektem Lighthouse pomáháme maminkám z azylových domů vracet naději na bezpečný domov pro jejich děti.

V případě odebírání dětí z rodiny se u nás bohužel často řeší následky než příčiny. Nejčastějšími důvody, proč děti končí v dětském domově, je neschopnost rodičů řádně se o ně postarat, ztráta bydlení a chudoba.

Proto jsme společně s bankou ING přišli s projektem Lighthouse, kde ohroženým rodičům nabízíme:

kurzy finanční gramotnosti pro maminky v azylových domech

cílené kariérní poradenství s koučkou Kateřinou Šamanovou

z Krizového fondu pomoci pomáháme překlenout finačně těžké období při hledání bytu nebo placení energií

Společně pomáháme maminkám z azylového domu postavit se na vlastní nohy – protože těžký osud dětí můžeme změnit jen s osudem jejich matek. Souhlasíte?

S dětmi budeme muset ujít velký kus cesty, ale dnes už víme, že začínáme znovu a nejsme na to sami,” říká maminka Marta.

Děkujeme platformě Byznys pro společnost za ocenění projektu #Lighthouse!

Photo credit: SKP HOPO – Azylový dům Horní Počernice