6. 2. 2024

Jak jsme pomáhali v roce 2023

V roce 2023 jsme rozdělili pomoc v hodnotě přes 19 a půl milionů korun pro dětské domovy, rodiny, studenty a doprovázející organizace. To je přes 53 tisíc korun každý den.

✅ Poskytli jsme dětem z dětských domovů přímou podporu v oblasti vzdělání a osamostatnění, při hledání práce, terapie a další.

✅ Přispěli jsme pěstounským rodinám a osvojitelům především na vzdělávání, podporu talentů a volnočasové aktivity dětí.

✅ Pomohli jsme biologickým rodinám v akutní nouzi.

✅Podpořili jsme studenty z dětských domovů a pěstounských rodin.

✅ Podpořili jsme neziskové a expertní organizace, které nabízejí ohroženým dětem a rodinám asistenci, terapii a další služby přímo v terénu.

Velký dík všem, kdo pomáhali s námi! Bez vaší podpory by to nešlo!