Monacká nezisková organizace Frankie for Kids, pomáhající dětem ze sociálně slabých rodin, přizvala v roce 2006 ke spolupráci i patronku nadace, Terezu Maxovou. Ta se stala jednou z dvanácti významných žen, mezi nimiž byly i monacká princezna Stefanie, Barbara Piasecka Johnson, Tasha de Vasconcelos, Silvana Giacobini, Bettina Dotta, Patrizia Papachristis a další, jež byly vybrány coby ambasadorky dobré vůle. Každé osobnosti byl určen jeden měsíc, kdy prezentovaly své rozsáhlé charitativní aktivity. Tereze Maxové „patřil“ měsíc květen, kdy se v Monaku koná závod Formule 1. V rámci ní došlo k prezentaci aktivit nadace a konkrétní činnosti pro české opuštěné děti. V tomto měsíci rovněž symbolicky převzala putovní diamantový přívěsek ve tvaru kytičky, který byl na sklonku roku společně s ostatními jedenácti, vydražen v aukci. Tato událost se konala u příležitosti desátého výročí založení nadace Frankie for Kids. Výtěžek aukce byl určen na podporu jejích charitativních aktivit. Patronem akce byl monacký kníže Albert II.