Individuální dárcovství

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může nadace plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet nadace (2323232323/2700, UniCredit Bank).

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o přijetí daru. Nadace jej ráda a promptně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na nadační účet a současně jakmile dárce o sobě poskytne základní údaje pro jeho vystavení na e-mailovou adresu: info@terezamaxovadetem.cz

Chci darovat

Částka

QR kód

Firemní dárcovství

V oblasti firemního dárcovství se Nadace Terezy Maxové dětem usilovně snaží o naplnění následujících priorit:

  • navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory,
  • nastavit strategii adresné pomoci,
  • zajistit maximální efektivitu a transparentnost přerozdělených prostředků,
  • poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.

Nadace se chová jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto jí velmi záleží na tom,

V případě zájmu o dlouhodobou strategickou podporu jedné či více klíčových oblastí činnosti nadace, nabízíme dárcům zřízení tzv. speciálního korporátního fondu. Výhodou korporátních fondu je jejich zacílení, exklusivita a individuální nastavení zohledňující charakter spolupráce.

V případě, že chce dárce vložit prostředky do jedné vybrané aktivity, pak nadace předkládá zájemci nabídku konkrétních projektů. Ty realizují prověřené partnerské neziskové organizace. Nadace se tak stává garantem kvality a spolupráce šité na míru.