Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je i veřejná sbírka. Nadace Terezy Maxové dětem ji zřídila za účelem rozšíření možností podpory opuštěných a znevýhodněných dětí. Veřejná sbírka může mít různou formu, od pokladniček po prodej výrobků.

Nadace Terezy Maxové dětem má zřízenou veřejnou sbírku s názvem „Nadace Terezy Maxové dětem“, která je realizována na celostátní úrovni.

K této veřejné sbírce (číslo: S-MHMP/1501799/2012) je otevřen zvláštní bankovní účet, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2102710424/2700

Další možnou formou podpory, na kterou se vztahuje tato sbírka, je příspěvek do pokladniček, které jsou pro sbírku zřízeny, prodej výrobků a dále dárcovská sms, neboli DMS.

Sbírka Friends of TERIBEAR

Od roku 2019 nadace realizuje také sbírku s názvem „Friends of TERIBEAR“, vedenou u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

123123123/2700