18. 3. 2024

Iva je díky podpoře z CTP Fondu diplomovaná všeobecná sestra

Takový šťastný zvrat bychom přáli každému dítěti v nesnázích, které na svůj splněný sen teprve čeká.

Na Ivu se usmálo štěstí, měla zázemí, aby mohla jít za svým snem a stát se zdravotní sestrou, podporovat ji na škole však bylo pro její rodiče s velkou pěstounskou rodinou náročné.

Jsme rádi, že jsme mohli Ivu finančně podpořit díky našemu CTP Fondu pro znevýhodněné mladé lidi. Dnes už jako absolventka nastoupila do ambulance pediatra – pracovat s dětmi si vždycky moc přála.

Iva nám poslala milé poděkování: “Nadace podporovala nejen mě, ale pomáhá i ostatním mým sourozencům. Jsem z velké rodiny, mám 3 sourozence, rodiče jsou pěstouni, kteří se starají o další čtyři mladší děti. Mohla jsem se soustředit na studium a po ukončení střední zdravotnické školy jsem pokračovala na Vyšší odborné zdravotnické škole. Protože jsem do školy každý den dojížděla, bylo pro mě časově nemožné ji sladit s nějakou brigádou tak, abych se mohla i plně soustředit na učení. Nyní jsem diplomovaná všeobecná sestra, školu jsem ukončila se samýma jedničkami. Mile mě překvapila pochvala od nadace za mé pěkné studijní výsledky. Ještě jednou děkuji a přeji všem podporovatelům i podporovaným mnoho štěstí.”

Každé dítě si zaslouží šanci na úspěch – pomáhejte jim s námi!