Accenture Central Europe B.V., organizační složka

Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, informačních a komunikačních technologií a outsourcingu. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč všemi průmyslovými odvětvími a všemi podnikovými funkcemi, doplněných rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, že jim pomáhá stát se výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve státní správě.

Další informace můžete najít stránce www.accenture.com.

Kontakt

Accenture Central Europe B. V., organizační složka
Jiráskovo nám. 6, 120 00, Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 221 984 545
Fax: +420 221 984 646
WWW: www.accenture.com

Poděkování

Na předchozí spolupráci, která započala v polovině roku 2007 v původní Nadaci Terezy Maxové, navázala společnost Accenture Central Europe B. V., organizační složka v srpnu roku 2009 s Nadací Terezy Maxové dětem. Byla tak znovuobnovena činnost Accenture Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Díky našemu společnému úsilí tak zmíněný fond již dnes významně přispívá ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí, umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyrůstajících v nevhodných podmínkách své původní rodiny. Velmi si ceníme i osobního přístupu a zájmu o danou problematiku a konkrétní možnosti zlepšení všech zaměstnanců společnosti, včetně jejího managementu.

Upřímně děkujeme za osobní přístup a milou spolupráci!

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu. Historie ING v České republice sahá až do roku 1992. ING poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování a treasury produktů.

Kontakt

ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 257 473 111
Fax: +420 257 473 555
WWW: www.ing.cz/o-nas/nadace-terezy-maxove

Poděkování

ING Česká republika zahájila spolupráci s původní Nadací Terezy Maxové v roce 2005. Ta nyní pokračuje v rámci činnosti Nadace Terezy Maxové dětem. Společně byl vytvořen ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem, jež je zaměřen na podporu dětí vyrůstajících v dětských domovech či náhradní rodinné péči, a to zejména v rámci konkrétních projektů v oblastech vzdělávání a rozvoje talentu. Spolupráce je ojedinělá i způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složená nejen ze zástupců nadace, ale i zaměstnanců ING Bank. Nadace Terezy Maxové dětem si velmi váží této významné podpory, bez níž by jen stěží mohla realizovat své aktivity ve stávající míře. Děkujeme rovněž za nadčasovou a ryzí spolupráci.

RENOMIA, a. s.

RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která vždy hájí zájmy svých klientů a jedná v jejich prospěch. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby managementu a zaměstnancům firemních klientů.
Významnou předností společnosti RENOMIA je její unikátní mezinárodní rozsah služeb a členství v mnoha prestižních světových sítích pojišťovacích makléřů, díky nimž umí zajistit služby ve více než 135 zemích světa.

RENOMIA má jasně definované poslání, cíle a hodnoty, podle kterých jedná jak při poskytování služeb svým klientům, tak při práci se zaměstnanci a dalšími obchodními partnery. Úspěšný rozvoj RENOMIA je založen na odborných znalostech, pracovitosti a kreativitě jedinečného týmu spolupracovníků, kteří působí v ČR i v zahraničí. Profesní růst jednotlivých zaměstnanců a jejich celková spokojenost jsou pro RENOMIA jednou z hlavních priorit.

RENOMIA byla v ČR zvolena Pojišťovacím makléřem roku 2011 a TOP 5 pojišťovacím makléřem roku 2012 a byla zařazena mezi nejvýznamnější české firmy v rámci soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ pro rok 2013.

Kontakt

RENOMIA, a. s.
Holandská 874/8, 639 00 Brno
Tel.: 511 126 050
Fax: 511 126 051
E-mail: info@renomia.cz
WWW: www.renomia.cz

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti RENOMIA, a. s. za dlouhodobou a obětavou podporu, které si moc vážíme.

ŠKODA AUTO a.s.

Je jen málo automobilek, které se mohou pochlubit více než 115 letou historií. ŠKODA do tohoto elitního klubu patří. Od vstupu do koncernu Volkswagen v roce 1991 se proměnila ze značky o jedné produktové řadě v automobilku se širokou paletou modelů, celosvětovou působností a slibnou perspektivou. ŠKODA má výrobní závody v České republice a v Indii a vyrábí také v Číně, Rusku, Slovenské republice, na Ukrajině a v Kazachstánu. Krok za krokem se tak ŠKODA etablovala nejprve na domácím trhu a poté posílila svou přítomnost i na západoevropských trzích. Další etapa rozvoje směřovala na trhy východní Evropy a Asie, především do Indie a Číny. S vybudováním lokální produkce posilovala automobilka v těsné spolupráci s koncernem Volkswagen svou pozici na těchto klíčových trzích a vytvořila tak silný základ pro budoucí růst. Dnes je ŠKODA přítomna na více než 100 trzích celého světa, kde jsou její automobily oceňovány odborníky a vyhledávány řidiči: v roce 2010 dodala 762 600 vozů zákazníkům na pěti kontinentech, tedy více než kdykoliv předtím v její více než stopatnáctileté historii. A trend směřuje k dalšímu růstu. Podmínky k tomu již existují: skvělé automobily, silná značka, motivovaný a schopný tým a schopnost přeměnit inovace na „Simply clever“ benefity pro zákazníky.

Kontakt

ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Česká Republika
Tel.: +420 326 811 111
Fax: +420 326 721 328
WWW: www.skoda-auto.cz

Poděkování

Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO a.s. za podporu opuštěným a znevýhodněným dětem, moc si jí vážíme!!!

Travelport Česká a Slovenská republika

Společnost zastupuje v České a Slovenské republice uskupení Travelport, jež se řadí mezi nejpřednější poskytovatele cestovních služeb na světě. Jednou ze základních služeb poskytovaných Travelportem je distribuční a rezervační systém Galileo, který se soustavně úspěšně rozvíjí v obou zemích. Podíl Galilea na výkonech rezervačních systémů dosáhl v České republice již více než 43 % a na Slovensku dokonce 45 %. Mezi jeho uživatele patří v obou zemích největší cestovní kanceláře a agentury, v Čechách Student Agency a na Slovensku Pelikan.sk. Ještě úspěšnější je Galileo v poskytování online produktů, a to jak formou vlastních řešení nebo aplikacemi vytvořenými přímo agenturami s využitím platformy společnosti Travelport.

Kontakt

Travelport Česká a Slovenská republika
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha
Tel.: +420 222 250 670
E-mail: galileo@travelportgds.cz
WWW: www.travelportgds.cz

Poděkování

Spolupráce se společností Travelport Česká a Slovenská republika byla zahájena v roce 2009. Princip projektu je jednoduchý – z každé rezervace vytvořené prostřednictvím systému Galileo, respektive z každého segmentu, je odváděna Nadaci Terezy Maxové jedna koruna. Travelport Česká a Slovenská republika vyzval k této aktivitě i své spolupracující agentury, z nichž některé se k projektu také přidaly. Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti Travelport Česká a Slovenská republika za dlouhodobou a obětavou podporu znevýhodněným dětem. Moc si jí vážíme!!!