ACTIVA

Společnost ACTIVA je ryze česká společnost, která v oboru kancelářských potřeb působí už od roku 1992. Díky logisticky propojené síti regionálních poboček je schopná zásobovat firmy, úřady i organizace následující pracovní den na území celé České republiky. ACTIVA je také přímým dovozcem a distributorem psacích potřeb prestižních značek Parker, Waterman, Rotring a Lamy.  

Kontakt

ACTIVA spol. s r. o.
Veselská 686, 199 00 Praha 9, Česká republika
WWW: www.activa.cz

Poděkování

Díky společnosti ACTIVA je chod nadace zajištěn bezplatným poskytováním kancelářských potřeb.

Děkujeme mnohokrát za podporu!

Bird & Bird s.r.o.

Bird & Bird je renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří, která poskytuje vysoce kvalitní právní služby v globálním kontextu a přitom s výbornou znalostí domácího trhu.Právní přístup Bird & Bird v sobě kombinuje znalosti specifických potřeb jednotlivých průmyslových odvětví a osvěžující inovativní myšlení, které umožňují klientům dosáhnout jejich dlouhodobých obchodních záměrů.Bird & Bird se zaměřuje na poskytování komplexního právního poradenství klientům z řady průmyslových odvětví, kde klíčovou roli hrají nové technologie – ochrana duševního vlastnictví, informační technologie, telekomunikace a média, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, finanční služby a energetika. Pražská pobočka Bird & Bird existuje v České republice od roku 2008. Díky svým zkušenostem a vysoké profesionální úrovni si pražský tým získal zasloužený respekt na českém trhu. Od svého založení získal i řadu ocenění a mezinárodní srovnávací publikace jej zařadily v mnoha právních oblastech mezi přední advokátní kanceláře.

Kontakt

Bird & Bird s.r.o.
Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 226 030 500
Fax: +420 226 030 599
E-mail: prague@twobirds.com
WWW: www.twobirds.com

Poděkování

Díky společnosti Bird & Bird s.r.o. má nadace zajištěnou bezplatnou právní podporu pro projekt TERIBEAR. Velice si vážíme této spolupráce a děkujeme!

C-IN

Agenturu C-IN založili čtyři partneři v roce 2001 s cílem zaplnit mezeru na trhu služeb v oblasti organizace kongresů, společenských událostí a veřejných akcí podobného typu. Za dobu své existence se agentura zařadila na přední místo v oboru v České republice a své služby poskytuje řadě tuzemských i zahraničních organizací. C-IN je členem nadnárodních organizací (např. ICCA), které sdružují kongresové organizátory za účelem sdílení zkušeností a informací a zlepšení poskytovaných služeb. V současné době sídlí agentura C-IN v Kongresovém Centru Praha, jehož prostory využívá i pro pořádání akcí s vysokým počtem účastníků.

Kontakt

C-IN
Kongresové Centrum Praha
5.května 65, 140 21 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 261 174 301
Fax: +420 261 174 307
WWW: www.c-in.eu

Poděkování

Děkujeme společnosti C-IN za dlouhodobou spolupráci na nejrůzněšjích akcích nadace, jako např. charitativní módní přehlídky Fashion for Kids či sportovně – charitativní akce Teribear hýbe Prahou, Teribear hýbe Mladou Boleslaví aj. Profesionalita, preciznost a kreativní přístup přesně vystihují ústřední esenci spolupráce.

Děkujeme za obětavou podporu! Velmi si jí vážíme.

Fórum dárců

Vzhledem k aktivnímu členství v Asociaci nadací a nadačních fondů při Fóru dárců, máme možnost, díky pravidelnému informačnímu servisu, pečlivě sledovat dění v sektoru jako takovém, vzdělávat se a rozšiřovat si povědomí o legislativních změnách a vyměňovat zkušenosti s ostatními nadacemi. Tím, že Fórum dárců dohlíží i na veškeré záležitosti spojené s etikou jednání, je pro nás výjimečným rádcem a průvodcem transparentního a řádného fungování nadací a nadačních fondů.

Kontakt

Fórum dárců
Palác Lucerna, 5. patro
Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 224 216 544
Fax: +420 224 216 544
E-mail: donorsforum@donorsforum.cz
WWW: www.donorsforum.cz

Poděkování

Fórum dárců je občanské sdružení, které svojí činností již dlouhodobě úspěšně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Provozuje systém dárcovských SMS. Poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie (strategie, výběr vhodného veřejně prospěšného projektu), legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami.(jak založit nadaci, nadační fond, právní a daňové povinnosti). Stěžejními okruhy zájmu Fóra dárců jsou v současnosti posílení nadací a nadačních fondů, vytváření podmínek firemního dárcovství, jako nedílné součásti společenské odpovědnosti firem a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii.

Nadace Terezy Maxové dětem je od roku 2009 členem Výkonného výboru. Stejně jako ostatní členské nadace i ona se zavázala dodržovat Etický kodex.

Channel Crossings

Společnost Channel Crossings s.r.o. patří mezi prestižní jazykové agentury a na českém trhu působí již od roku 1993. Posláním agentury Channel Crossings je poskytování komplexních a efektivních jazykových služeb tak, aby uspokojila individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti, přičemž se snaží o zajištění co nejvyšší kvality.Komplexní jazykové služby agentury Channel Crossings zahrnují překlady, korektury, tlumočení, profesionální jazykové poradenství a jazykový audit, kurzy „šité na míru“ pro firmy, semestrální jazykové kurzy a individuální výuku pro veřejnost, multimediální výuku a e-learning a také studijní jazykové kurzy v zahraničí Agentura poskytuje klientům svoje služby v atraktivních, moderně vybavených a dobře dopravně dostupných prostorách v centru Prahy v ulici Lazarská a v Praze 5 – Radotíně.

Kontakt

Channel Crossings s.r.o.
Lazarská 8 / 13 E, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 224 946 310 – 14
Fax: +420 224 946 315
WWW: www.chc.cz

Poděkování

Podpora společnosti Channel Crossings s.r.o. spočívá v poskytnutí nefinančního daru – překladatelských a tlumočnických služeb, v hodnotě, jež odpovídá třem korunám za každou přeloženou stránku v daném roce. Díky tomu máme možnost myšlenku pomoci českým opuštěným dětem šířit i za hranicemi České republiky. Děkujeme!!!

ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic

ICF – International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů) založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující více než 26 000 profesionálních koučů ze 128 zemí celého světa. Jasně vymezuje přístup, chování a jednání, jaké její členové – profesionální koučové pod pojmem koučink a koučování nabízejí. Definuje, jak se v ICF sdružení koučové chovají a přistupují ke svým klientům, jaký etický kodex dodržují a jaké hlavní kompetence mají mít. Profesionální koučové ICF koučují jak v oblasti profesního, tak i osobního života. V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem. ICF ČR je nejsilnější profesní organizací sdružující kouče v České republice, co do počtu členů i co do pokrytí v regionech ČR. V současné době ICF ČR zahrnuje více než 80 aktivních členů a více než 100 sympatizantů, které obesílá pravidelným newsletterem. O své činnosti informuje prostřednictvím webových stránek a profilů na FB a LinkedIn.

Kontakt

International Coach Federation Czech Republic
Slezská 10/169, 120 00 Praha 2
WWW: www.coachfederation.cz

Poděkování

Děkujeme koučům ICF ČR za podporu v rámci „CSR pro-bono koučovacího projektu“ pro zaměstnance spolupracujích neziskových organizací – Azylového domu AGAPÉ v Krupce, Azylového domu Acorus v Praze a Oblastní charity Most – Centrum Rodina v tísni Osek a pro zaměstnance Domu na půli cesty MAJÁK.

Dále děkujeme za podporu v rámci projektu To dáš!, kde formou přednášek oslovujeme studenty středních škol po celém území České republiky. Přednáškami se snažíme studentům přiblížit témata osobního poznání, tak abychom v nich vzbudili zájem o jejich další rozvoj a sebevzdělávání.

Kantor´s Creative Club, s.r.o. (KCC)

V současné době se firma KCC zaměřuje na sledování nových trendů v oblasti grafického i obalového designu. Společnost se svými zkušenostmi a invencí dokázala vypracovat na úroveň evropských designérských studií. Značka Kantor’s Creative Club je v současné době spojována s tvorbou špičkového grafického a obalového designu. KCC je partnerem, který dokáže porozumět potřebám každého klienta a svým přístupem se snaží vyjít maximálně vstříc všem požadavkům zákazníka. Dlouholetá spolupráce na značkách nadnárodních i tuzemských společností, výsledky naší práce a ocenění, která jsme získali jsou důkazem, že společnost Kantor’s Creative Club Vám dokáže nabídnout služby v kvalitě kterou hledáte.

Kontakt

Kantor´s Creative Club, s.r.o. (KCC)
Železárenská 7, 709 00 Ostrava, Česká Republika
Tel.: +420 596 113 879
Fax: +420 596 113 879
WWW: www.kantors.cz

Poděkování

Upřímně děkujeme společnosti Kantor´s Creative Club za významnou pomoc v kompletní přípravě grafických podkladů, brožur a dalších důležitých součástí korporátní identity. Díky kreativnímu a citlivému zpracování prezentačních materiálů je činnost nadace efektivnější a snadnější. Velmi děkujeme!!!

McCann Erickson Prague – reklamní agentura

Za názvem této reklamní agentury stojí dva muži. Alfred W. Erickson otevřel svoji první kancelář na začátku dvacátého století v New Yorku. O devět let později, v roce 1911, udělal totéž i Harrison King McCann. Uběhlo dalších 10 let a McCann otevírá pobočky v Londýně, Paříži (1927) a Berlíně (1928). Oba průkopníci reklamy pak ve třicátých letech spojili své síly, čímž vznikla přední světová reklamní agentura. V tuto chvíli operuje McCann-Erickson ve více zemích, než kterýkoliv z jejich konkurentů. Jako světová skupina McCann Worldgroup je agentura zastoupena i zde, v České republice, a to již od roku 1991.

Kontakt

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL
Riegrovy Sady 28, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 222 009 111
WWW: www.mccann.cz

Poděkování

Nadace Terezy Maxové dětem si nesmírně váží spolupráce s touto agenturou, která dlouhodobě, všestranně a zdarma podporuje její charitativní činnost. Je úžasné, že se spolupráce postupně stále více utužuje a je oboustranně vnímána pozitivně a smysluplně.

Misha/hair studio – raw beauty

V oboru vlasového designu působí Misha/hair studio – raw beauty od roku 2007. Vzájemnou spolupráci jsme zahájili v roce 2015, kdy součástí jsou pravidelné proměny maminek z azylových domů, exkurze a nabídka pracovních možností pro mladé lidi z dětských domovů.

Kontakt

Misha/hair studio – raw beauty
Náměstí Míru 16, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Tel.: +420 222 511 995
E-mail: info@mishahairstudio.com
WWW: www.mishahairstudio.com

Poděkování

Děkujeme týmu Misha/hair studia – raw beauty za podporu ohroženým maminkám a dětem v azylových domech a těšíme se na další spolupráci!

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář je přední advokátní kancelář v České republice, která poskytuje právní služby s vysoce profesionálním standardem v oblasti bankovního, finančního, korporačního, obchodního a majetkového práva v plném rozsahu, který může být předmětem zájmu nadnárodních a domácích klientů. Díky vzdělání a pracovním zkušenostem svých právníků nabízí PRK mezinárodní pohled doplněný o hlubokou znalost dynamicky se rozvíjejícího českého právního systému a obchodní praxe. PRK poskytuje svým klientům služby v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Advokátní kancelář si vybudovala mimořádně silnou praxi v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, restrukturalizací, všeobecného korporačního práva a nemovitostí. PRK si získala svoji pověst díky své účasti na řadě mezinárodních i domácích obchodních transakcí nového typu v náročných podmínkách rychle se měnící ekonomiky. Její praxe zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což kanceláři umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství. I když se jednotliví právníci advokátní kanceláře koncentrují na jednu nebo více specializovaných oblastí, kombinace široké odbornosti a detailní specializace, doplněná důrazem kladeným na řešení klientských obchodních priorit, umožňuje jejím právníkům vystupovat jako strategičtí partneři při strukturaci a realizaci komplexních obchodních transakcí.

Kontakt

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 221 430 111
Fax: +420 224 235 450
WWW: www.prkpartners.com

Poděkování

Velmi si vážíme stabilní pomoci advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., která spočívá v pravidelném zpracování právní agendy pro nadaci. Naše spolupráce se postupně rozšiřuje do různých forem. Je vždy nesmírně inspirující pracovat s partnerem, který přesně rozumí nejen filozofii naší práce, ale i všestranně podporuje poslání, které vykonáváme.
Děkujeme !