24. 11. 2023

Projekt Lighthouse se umístil v soutěži TOP Odpovědná firma

Jsme nesmírně hrdí a gratulujeme našemu dlouhodobému partnerovi, bance ING, za umístění na 2. místě v kategorii TOP odpovědná firma pomáhající okolí s naším společným projektem Lighthouse!

Toto ocenění od Business for Society je každoročně udělováno firmám, které se i se svými zaměstnanci zapojují do podpory a rozvoje společensky odpovědných aktivit zaměřených na pomoc společnosti nebo komunitám.

Projekt Lighthouse podporuje sociálně slabé rodiny a samoživitele v těžkých životních situacích. Jeho primárním cílem je prevence odebírání dětí z rodinného prostředí, aby nepřišly o možnost vyrůstat se svými nejbližšími. Od začátku fungování projektu v roce 2022 se již podařilo pomoci 124 rodinám.

Velké poděkování patří bance ING za dlouhodobou podporu a spolupráci nejen na tomto projektu a také všem zaměstnancům banky, kteří se pravidelně zapojují do společensky odpovědných aktivit.