15. 3. 2023

Projekt Comenius už 7 let vzdělává děti vyrůstající v ústavní péči

Projekt Comenius už sedmým rokem pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem vyrůstajícím v ústavních zařízeních rozvíjet se. Během uplynulých let jsme podpořili zhruba tisíc dětí! Děkujeme našemu partnerovi, společnosti CTP!

V Olomouci tak pomáháme hradit náklady spojené s doučováním. „Máme s doučováním velmi dobré zkušenosti. Poněvadž si o ně říkají samy děti, přistupují k tomu zodpovědně a nemáme starosti s motivací,“ říká Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova v Olomouci. „Výsledky hovoří jasně, každý rok máme několik středoškoláků a minimálně jednoho vysokoškoláka. Pozitivem je, že ten, kdo se do studia školy pustí, ji zatím vždy dokončil!“

Na letošní rok byla schválena podpora ve výši 5.023.995 Kč pro 462 žáků a studentů ve věku 6 – 26 let.

Podpora je určena všem školou povinným a letos umožní doučování, psychoterapii, účast na školou organizovaných akcích (lyžařské kurzy, školy v přírodě, jiné sportovní / turistické kurzy), nákup pomůcek na praxi pro studenty SOU, ale také logopedickou péči.