9. 11. 2023

Metodika “Podpora vztahu dítěte v dětském domově s vlastní rodinou”

Dnes máme v nadaci velkou radost. Představili jsme metodiku, kterou jsme s týmem expertů připravovali primárně pro pracovníky dětských domovů a jejímž cílem je poskytnout návod a pomocnou ruku při navázání a budování vztahu dětí umístěných v dětských domovech s jejich (i širší) rodinou.

Věříme, že každé dítě by mělo vždy vědět, kam patří. Že by každému dítěti měla být v rámci systematické pomoci nabídnuta podpora, aby se mohlo pokusit o pochopení rodinných vzorců, složitostí či některých rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v jeho ukotvení, v budování jeho zdravé sebehodnoty a náhledu na život. Mělo by znát členy své rodiny, a to nejen mámu a tátu, a měla by mu být dána šance porozumět, proč bylo z rodiny odebráno, možnost hojit traumata spojená s odebráním a pochopit, že to není jeho vina.

Metodika “Podpora vztahu dítěte v dětském domově s vlastní rodinou je už nyní volně ke stažení. Cílenými návaznými aktivitami chceme vnést do praxe spolupracujících dětských domovů a krajů nejen metodiku, ale i praktické nástroje a hodnotící mechanismy. Mezi klíčové aktéry patří pracovníci dětských domovů, pracovníci krajských úřadů orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a nestátní neziskové organizace (zejména sociální služby v oblasti sociálně aktivizačních služeb), kteří se budou moci prakticky proškolit v akreditovaném školení v podpoře kontaktu dětí s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami.

Rádi bychom poděkovali všem expertům ať už z neziskového sektoru či dětských domovů, kteří na metodice pracovali a moc si přeji, aby významně přispěla k pochopení a podpoře dětí, které ztratily domov.