26. 6. 2023

Hradní stráž uspořádala sbírku pro znevýhodněné děti

Proběhla další sbírka Hradní stráže na podporu jednoho z nadačních příběhů. Letos finanční příspěvek ve výši 65 222 Kč pomůže ke vzdělávání sourozencům Sárince a Samovi, kteří vyrůstají ve znevýhodněné rodině.

Sbírka, kterou tradičně organizuje dlouholetý dobrovolník nadace Michal Pávek, byla už sbírkou dvanáctou a dohromady už příslušníci Hradní stráže přispěli nadaci částkou přesahující 400 tisíc korun. Všem, kteří se do sbírky pravidelně zapojují, patří upřímné poděkování.