23. 10. 2023

Grantové řízení ING Bank Fondu NTMd

Začátkem října se sešla grantová komise ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem složená ze zaměstnanců banky ING a nadace s cílem přerozdělit finanční prostředky mezi potřebné děti vyrůstající v ústavní výchově či v náhradní rodinné péči.

Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit v aktuálním školním roce.

Grantová komise odhlasovala podporu a přerozdělila celkem částku 626 700 mezi 42 žádostí, z toho:

22 žádostí náhradních rodin

20 projektových žádostí neziskových organizací či zařízení ústavní výchovy

Celková tabulka s přehledem podpory je dostupná na na tomto odkaze.

Další grantové řízení proběhne 3. 10. 2024 s uzávěrkou příjmu žádostí do 23. 8. 2023.

Děkujeme bance ING za dlouhodobou podporu!