CTP Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Vážení grantoví žadatelé,

rádi bychom Vás upozornili na grantové řízení v rámci CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jehož cílem je nově podpořit také ukrajinské rodiny zasažené válečným konfliktem a jejich děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Žádosti přijímáme průběžně, žadatelé budou informování o výsledcích grantového řízení v nejbližším možném termínu.

Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. V případě schválení bude příspěvek převedený na bankovní účet školy.

Co může být z Fondu podpořeno?

Příspěvek je možné využít na financování:

  • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, školní potřeby a pomůcky,…)
  • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy,…)
  • školného
  • školní družiny
  • ubytování na internátu
  • psychologické podpory
  • školních pobytových akcí (škola v přírodě,…)
  • dalších souvisejících aktivit pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 5 000 Kč/dítě/školní rok.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.

Kam se obrátit o pomoc?

Nadace Terezy Maxové dětem
Josef Trnka

(+420) 734 180 526

vzdelavani@terezamaxovadetem.cz

Formuláře žádosti a rozpočtu

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem: