20. 6. 2022

Závod 1000 mil československých podpořil nadaci

Ze srdce děkujeme celému týmu závodu 1000 mil československých v čele s panem Miroslavem Krejsou za podporu a pomoc v rámci letošního ročníku této akce. Během charitativní aukce se podařilo získat částku 223 500 Kč, která podpoří mladé studenty vysokých škol z dětských domovů a náhradní rodinné péče. Dlouhodobou snahou Nadace Terezy Maxové dětem  je podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů, doprovodit je do bezpečného samostatného života a vynahradit jim ušlou pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční rodině. Proto Fond pro vysokoškoláky každoročně podporuje mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech a hradí jim náklady spojené se studiem jako školné, ubytování, cestové, vzdělávací pomůcky, aj.

Děkujeme všem dražitelům a rovněž Národnímu technickému muzeu, které nadaci věnovalo šlapací autíčko ŠKODA AUTO pro vítěze v rámci letošní akce TERIBEAR hýbe Prahou.