31. 3. 2022

Společně pro Ukrajinu

Sbírka pro rodiny z Ukrajiny

…je stále otevřená a i nadále je možné podpořit sbírku Nadace Terezy Maxové dětem Ukrajiny. Pokud se chcete připojit i Vy, budeme vděčni za jakoukoli pomoc!

Číslo účtu veřejné sbírky: 123 123 123/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

(sbírka je zaregistrována MHMP pod č.j. S-MHMP/1501799/2012).

Jak nadace pomáhá ukrajinským rodinám v České republice:

Finančně

  • zřízením CTP fondu pro ukrajinské žáky a studenty –  ten nabízí školám možnost průběžně žádat o podporu ve vzdělání a osobním rozvoji. Cílem nadace je usnadnit integraci těchto žáků a studentů.
  • podporou organizace Amalthea, Chrudim – která vytvořila dočasné komunitní centrum pro ukrajinské matky s dětmi. Nadace díky zaměstnanecké sbírce společnosti HERO mohla podpořit zaměstnání ukrajinské psycholožky, která v komunitním centru pracuje.
  • podporou Teen Challenge, Brno – kde vznikla neformální dětská skupina v rámci předškolního klubu Klíček. Grantem z nadačního fondu Hlas srdce jsme mohli podpořit zaměstnání dvou ukrajinských pedagogů.
  • podporou Mezigeneračního a dobrovolnického spolku TOTEM, Plzeň – v ocenění dobrovolníků a lidí v první linii. V těchto vysilujících dobách je důležité ošetřit i pečující.  
  • nákupem materiální pomoci pro přicházející rodiny s nedostatečným vybavením

Dlouhodobým cílem nadace je podpora:

  • vzdělávacích a rozvojových aktivit pro děti
  • terapeutických aktivit pro rodiny
  • zaměstnávání prostřednictvím projektu To dáš!

Tyto aktivity směřují ke snaze integrovat a začlenit ukrajinské rodiny v rámci ČR.

Co se již podařilo:

Nadace hned od počátku války na Ukrajině zjišťovala, jak může pomoci. Věříme v partnerství a spolupráci, proto jsme si po okamžitou akutní pomoc mimo území České republiky vybrali neziskovou organizaci ADRA, o.p.s., která má na Ukrajině i své pobočky a znala situaci přímo na místě. ADRA naši nabídku uvítala a požádala o pomoc v materiální sbírce.

Díky partnerské spolupráci s HERO, JACOBS DOUWE EGBERTSPPL jsme téměř okamžitě vyslali pomoc za více než 3,5 milionů korun. Sunary, dětské bio kapsičky, tyčinky Corny, čaje, kávu, smetanu do kávy, oplatky a pleny.

Paralelně s materiální pomocí se rozjela i zaměstnanecká sbírka s bankou ING s cílem podpořit aktivity ADRY finančně, stejně tak zaměstnanecká sbírka společnosti GEFOS pro zakoupení automobilu určeného k převozu léků, potravin a zraněných v oblasti západní Ukrajiny (Ivano-Frankivsk a Lutsk).

Ucelené informace k aktuální situaci naleznete zde: www.pomahejukrajine.cz 

S velkým vděkem za podporu a solidární pomoc.

Tým Nadace Terezy Maxové dětem