1. 11. 2022

Podzimní grantové řízení ING Bank Fondu NTMd

13.10. proběhlo podzimní grantové řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, který již 16 let podporuje vzdělávání a volnočasové aktivity dětí vyrůstajících v dětských domovech a náhradní rodinné péči.

Grantová komise odhlasovala podporu – viz. přiložená tabulka – a přerozdělila celkem částku 469 400 mezi 38 žádostí, z toho:

20 žádostí náhradních rodin

18 projektových žádostí neziskových organizací či zařízení ústavní výchovy

Děkujeme bance ING a jejím zaměstnancům za dlouhodobou podporu!