25. 1. 2023

Lednové grantové řízení na podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Máme velkou radost, že díky společnosti Seznam.cz pokračuje podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR. Fond grantuje pravidelně v průběhu celého roku a grantová komise je složená se zástupců společnosti Seznam.cz a Nadace Terezy Maxové dětem.

V rámci prvního letošního kola grantového řízení jsme společně rozdělili částku 316 250 Kč.

Co může být z Fondu podpořeno?

Příspěvek je možné využít na financování:

  • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, školní potřeby, pomůcky a vybavení)
  • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy,…)
  • školného
  • školní družiny
  • ubytování na internátu
  • psychologické podpory
  • školních pobytových akcí (škola v přírodě,…)
  • dalších souvisejících aktivit pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 5 000 Kč/dítě/pololetí školního roku.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.

Kam se obrátit o pomoc?

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku jsou k dispozici ZDE.

Nadace Terezy Maxové dětem
Josef Trnka
E-mail: vzdelavani@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 180 526