2. 2. 2023

Jak jsme pomáhali v roce 2022

Nikoli čísla, ale lidské příběhy. ♥️ V roce 2022 jsme každý den rozdělili pomoc v hodnotě zhruba 61 543 korun.

✅ Poskytli jsme dětem z dětských domovů přímou podporu v oblasti vzdělání a osamostatnění, při hledání práce, terapie a další

✅ Přispěli jsme pěstounským rodinám a osvojitelům především na vzdělávání, podporu talentů a volnočasové aktivity dětí

✅ Pomohli jsme biologickým rodinám v akutní nouzi

✅Podpořili jsme studenty z dětských domovů a pěstounských rodin

✅ Podpořili jsme neziskové a expertní organizace, které nabízejí ohroženým dětem a rodinám asistenci, terapii a další služby přímo v terénu

✅ Snažili jsme se zmírnit utrpení dětí a rodin zasažených válkou prostřednictvím humanitární pomoci, podpory dobrovolnické práce a terapie, vzdělání dětí a integrace do české společnosti

Velký dík všem, kdo pomáhali s námi! Bez vaší podpory by to nešlo!👏🏼👏🏼👏🏼