ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Jakým způsobem Fond pomáhá?

  • oblast vzdělání – cílem je poskytnout pomoc dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb
  • oblast rozvoje talentu – zde se jedná o podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktiv

Pravidla ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

  • Fond podporuje výhradně děti vyrůstající v ústavní výchově či v náhradní rodinné péči.
  • Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
  • Fond nepodporuje investiční výstavbu, hmotné vybavení (které přímo nesouvisí se vzděláním či rozvojem talentu).
  • Fond nepodporuje biologické rodiny a biologické děti v pěstounské rodině.
  • Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu: 25.000,- Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5.000,- Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
  • Maximální výše ročního příspěvku pro projektová řešení organizací: 40.000,- Kč.
  • Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
  • Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.

Co může být z ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem podpořeno?

Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit v aktuálním školním roce (září – červen). Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení či na webových stránkach Fondu.

Komu fond pomohl naleznete ZDE

Zástupci ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny s cílem seznámit se s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu naplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING Bank nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

Historie Fondu

Od počátku činnosti Fondu do dnešního dne bylo podpořeno nespočet konkrétních projektů a individuálních žádostí pro ty nejpotřebnější z nás. ING Group dlouhodobě podporuje znevýhodněné děti ve všech zemích, kde působí. V České republice si společnost vybrala naši nadaci. Tento Fond byl a je podporován nejen managementem společnosti ING Bank, ale i jejími zaměstnanci a partery.

Pro prohloubení spolupráce byla vytvořena speciální grantová komise, jež je složena nejen ze zástupců nadace, ale i zaměstnanců ING Bank. Společně tak rozhodují o adresné a konkrétní pomoci a rozdělení prostředků. Mimo účasti v grantové komisi podporují zaměstnanci ING Bank myšlenku Fondu i prostřednictvím nesčetných dobrovolnických aktivit.

Kam se obrátit o pomoc?

Pro informaci či konkrétní pomoc se můžete obrátit na:
Nadace Terezy Maxové dětem
Jindra Machačová
E-mail: jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 724 464 281

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje společnosti ING Bank za její laskavou podporu a pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.