3. 7. 2024

Gratulujeme Nikolasovi k magisterskému titulu

A je tu další slavnostní chvíle! Srdečně gratulujeme Nikolasovi, který dokončil magisterské studium na CEVRO Institutu v Praze! Moc rádi jsme přijali pozvání na promoci.

Začátek léta je u nás ve znamení radosti z úspěchů školáků a studentů, kterým pomáháme k lepšímu startu do samostatného života. Fond pro vysokoškoláky každoročně podporuje mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech (případně v náhradní rodinné péči) a hradí jim náklady spojené se studiem jako školné, ubytování, cestovné, vzdělávací pomůcky, aj. 

Děkujeme, že díky vaší podpoře a přízni jim můžeme společně poskytnout pomoc a povzbuzení na jejich cestě za vzděláním, za uplatněním a zapojením do společnosti.