Fond pro vysokoškoláky z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Výchozí situace

Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich pozice na startovní čáře produktivního života je v porovnání s vrstevníky podstatně ztížená. Může za to omezená zkušenost s pozitivními životními zážitky, snížená schopnost vyjadřovat se, prosazovat se v dialogu apod. O životě „venku“ mají tyto děti často jen mlhavou a zkreslenou představu. Při studiu i při výběru kariéry postrádají přirozené vzory, které ostatní nacházejí v okruhu svých blízkých. Často jim pak chybí motivace a vytrvalost, potřebná k dosažení vysněných cílů. Snad právě z těchto důvodů jen 3% dětí v ústavní péči dosáhne středoškolského vzdělání s maturitou a mizivých 1,3 % nastoupí na vysokou školu.

Cíl podpory

Dlouhodobou snahou nadace je podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů, doprovodit je do bezpečného samostatného života a vynahradit jim ušlou pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční rodině. Proto Fond pro vysokoškoláky každoročně podporuje mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech (případně v náhradní rodinné péči) a hradí jim náklady spojené se studiem jako školné, ubytování, cestovné, vzdělávací pomůcky, aj.

Kam se obrátit o pomoc?

Pro informaci či konkrétní pomoc se můžete obrátit na:
Nadace Terezy Maxové dětem
Jindra Machačová
E-mail: jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 724 464 281

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.