Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Fond pro ukrajinské žáky a studenty v ČR vznikl na jaře 2022 v návaznosti na vypuknutí války na Ukrajině a příchod ukrajinských rodin s dětmi na území České republiky. Cílem fondu je primárně podpora vzdělání, rozvoje dětí a jejich integrace. Fond mohl vzniknout díky štědré a okamžité podpoře společnosti CTP. Od září 2022 je partnerem a podporovatelem Fondu společnost Seznam.cz.

Jakým způsobem Fond pomáhá?

 • Fond přijímá žádosti průběžně, režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc dítěti. Žadatelé jsou informování o výsledcích grantového řízení v nejbližším možném termínu.
 • Za konkrétní děti, žáky a studenty podává žádost příslušná škola. V případě schválení je příspěvek převedený na bankovní účet školy.
 • Podmínky pro poskytnutí příspěvku vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem.
 • O poskytnutí podpory rozhoduje grantová komise složená ze zástupců Seznam.cz a Nadace Terezy Maxové dětem.

Co může být z Fondu podpořeno?

Příspěvek je možné využít na financování:
 • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, školní potřeby, pomůcky a vybavení)
 • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy,…)
 • školného
 • školní družiny
 • ubytování na internátu
 • psychologické podpory
 • školních pobytových akcí (škola v přírodě,…)
 • dalších souvisejících aktivit pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 5 000 Kč/dítě/pololetí školního roku.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.

Kam se obrátit o pomoc?

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku jsou k dispozici ZDE.

Více informací najdete v Grantových pravidlech nadace ZDE.

Nadace Terezy Maxové dětem
Josef Trnka
E-mail: vzdelavani@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 180 526

Děkujeme mnohokrát společnostem CTP a Seznam.cz za významnou podporu, partnerství a skutečnou pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.