8. 2. 2022

CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

154 tisíc korun z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem putovalo v lednu na pomoc vzdělávání a osobního rozvoje ohrožených dětí!

Podle České školní inspekce mělo s nástupem pandemie až 250 000 dětí ze sociálně slabých rodin potíže zapojit se do distanční výuky – postrádaly technické vybavení a někdy i rodinné zázemí.

Proto jsme rádi, že díky spolupráci se společností CTP můžeme podporovat znevýhodněné děti financováním materiálních potřeb pro vzdělávání, rozvojových aktivit, doučování, psychologické podpory ap. A letos už máme za sebou první, lednové grantové kolo CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem.

Uzávěrka příjmu žádostí fondu je vždy 25. dne v měsíci, o výsledcích grantového řízení informujeme do poloviny následujícího měsíce. Více informací ZDE

Děkujeme, že jste s námi. I váš zájem může mnohé změnit.