Tereza
Maxová
Foundation

Registered office and billing address

Jáchymova 26/2
110 00 Prague 1
ID: 285 14 319

Contact / delivery address

Lazarská Business Center
Lazarská 13/8
120 00 Prague 2

Bank connection

2323232323/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ2827000000002323232323
SWIFT: BACXCZPP

ID data boxes

83svv9g

Tereza Maxová Foundation team

Mgr. Terezie Sverdlinová
director

terezie.sverdlinova@terezamaxovadetem.cz

Ing. Jiřina Nachtmannová
operations and grants manager

(+420) 725 663 013

jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz

Petra Zapletalová
marketing and operations COORDINATIOR

(+420) 725 663 014

petra.zapletalova@terezamaxovadetem.cz

Josef Trnka
grants coordinator

(+420) 734 180 526

jo sef.trnka@terezamaxovadetem.cz

External Team
JINDRA MACHAČOVÁ
GRANTS COORDINATOR

(+420) 724 464 281

jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz

Mgr. Michaela TapŠÍKOVÁ, DiS.
Grants Coordinator

(+420) 734 395 815

michaela.tapsikova@terezamaxovadetem.cz

We work together
Mgr. Šárka Halaštová

sarka.halastova@terezamaxovadetem.cz

Ing. and Mgr. Vlasta Novohradská

vlasta.novohradska@terezamaxovadetem.cz