Fondy

Fond pro vysokoškoláky z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Výchozí situace Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich […]

7. 12. 2021

CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí […]

7. 12. 2021

Krizový fond pomoci

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Tomu […]

7. 12. 2021

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Jakým způsobem Fond pomáhá? oblast vzdělání – cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory […]

7. 12. 2021