Archiv autora: kuba@sanitrak.cz

CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Vážení grantoví žadatelé,rádi bychom Vás upozornili na grantové řízení v rámci CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jehož cílem je podpořit […]

Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR

Vážení grantoví žadatelé,rádi bychom Vás upozornili na grantové řízení v rámci Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jehož cílem je nově podpořit […]

Fond pro VŠ studenty z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Vážení grantoví žadatelé,Nadace Terezy Maxové dětem vyhlašuje grantové řízení pro stávající a nově přijaté studenty vysokých škol z dětských domovů a náhradní rodinné […]

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Vážení grantoví žadatelé,rádi bychom Vás upozornili na grantové řízení v rámci ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jež podporuje vzdělávání […]

Krizový fond pomoci

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Tomu […]

Grantová pravidla

1. Základní ustanovení 1.1. Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 28514319 poskytuje nadační […]

Fond pro vysokoškoláky z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Výchozí situace Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich […]

CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí […]

Krizový fond pomoci

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Tomu […]

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Jakým způsobem Fond pomáhá? oblast vzdělání – cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory […]