12. 6. 2024

Advokáti do dětských domovů s novým konceptem dnes v Olomouci

Za podpory Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dnes 12. června konala další beseda v rámci projektu „Advokáti do dětských domovů“ (ADDD). Ta se nesla v novém formátu, který maximálně zohledňoval potřeby a dotazy z praxe zúčastněných dětských domovů. Do další fáze se tak posunul tento prospěšný projekt, který je organizován Českou advokátní komorou ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem „To dáš!“.

Dnešní beseda se zaměřila na zcela konkrétní příklady a praktické situace, které pracovníci dětských domovů či samotné děti aktuálně řeší. „Návrat do Olomouce, kde jsme s projektem ADDD začali, je pro nás symbolický. Díky skvělé spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a zde také s olomouckou právnickou fakultou se nám daří vytvářet silnější základy pro tento projekt, kterým chceme dětem pomoci lépe se orientovat ve složitém světě práva,“ uvedla Michala Plachká, místopředsedkyně představenstva ČAK, která má společně s Ondřejem Trubačem, místopředsedou ČAK, a kolegou Pavlem Kroupou, členem představenstva ČAK, projekt Advokáti do dětských domovů na starost.

Dnešní nabitá a podnětná beseda věnovala prostor zejména otázkám práva rodinného a tématu sociálního zabezpečení, tedy tomu, co pracovníci dětských domovů v rámci své práce s dětmi každodenně řeší. „Je nesmírně důležité, že můžeme nabídnout konkrétní příklady a řešení, která mají reálný dopad na životy těchto dětí,“ sdělila Jindra Machačová z Nadace Terezy Maxové dětem. „Tímto přístupem umožňujeme účastníkům přímo aplikovat získané informace a lépe porozumět právním otázkám, se kterými se setkávají,“ doplnila ji kolegyně Petra Visscher, která se na organizaci projektu v Nadaci Terezy Maxové dětem také osobně podílí.

Po odborné stránce skvěle zastřešily besedu Renáta Šínová, expertka na rodinné právo, která společně s Michaelou Sigmundovou stála u zrodu nápadu na advokátní pomoc dětem z dětských domovů. Renátu Šínovou doplnila kolegyně Lenka Westphalová, která účastníky byla schopná provést i těmi nejzapeklitějšími uličkami veřejnoprávních aspektů jejich problémů.

Děkujeme všem a těšíme se na další besedy i skvělou spolupráci!