Rozhodla jsem se pomoci dětem, protože ony samy nemají možnost něco změnit.

I decided to help the children because they can't make a difference themselves.

Tereza Maxová

Od roku 1997 dáváme šanci a pozornost těm, kteří nejsou vidět. Na které se často zapomíná. Opuštěným a ohroženým dětem.

Since 1997, we have been raising awareness around those often invisible and forgotten: we help abandoned and at-risk children.

Podívejte se s námi do polozapomenutého světa.

Take a look with us into
a half-forgotten world.

Pomáháme opuštěným a znevýhodněným dětem.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Činnost Nadace Terezy Maxové dětem je zaměřena na následující tři pilíře podpory:

  • prevence
  • podpora náhradního rodičovství
  • kompenzace nedostatků ústavní výchovy

Příběhy pomoci

Už 27 let pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem dopsat dětským příběhům šťastnější konce.