11. 3. 2022

25 let pomoci, 25 známek, 25 dětských kreseb

Letos s nadací slavíme 25 let pomoci opuštěným a ohroženým dětem v České republice. Toto výročí si připomínáme v průběhu celého roku různými způsoby, jedním z nich je i vydání unikátních poštovních známek. Ty vznikly ve spolupráci s Českou poštou a navrhla je Zuzana Lednická z Najbrt studia.

Jedná se o arch 25 známek, na grafické podobě se podílelo mimo Zuzany Lednické také 25 dětí z dětských domovů. Každá jednotlivá známka reprezentuje rok pomoci nadace.

Známky se oficiálně dostanou do prodeje 18.května. Nadace k tomu ve spolupráci s Českou poštou připravuje také společné aktivity, které mají za cil získat finanční podporu pro opuštěné a ohrožené děti pod patronátem nadace.

Ve středu 9.3 jsme se jeli podívat do Tiskárny Hradištko, kde se známky tiskly a velmi se těšíme na výsledek.