Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Činnost Nadace Terezy Maxové dětem je zaměřena na následující tři pilíře podpory:

  • prevence
  • podpora náhradního rodičovství
  • kompenzace nedostatků ústavní výchovy

Příběhy pomoci

Už 25 let pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem dopsat dětským příběhům šťastnější konce.